Terugkijken op Jubileum 75 jaar Mariakerk

Mariakerk vierde jubileum van november 2015 tot en met oktober 2016

Het is u vast niet ontgaan dat we het jubileumjaar van de 75 jarige Mariakerk vierden.  Het hele jaar van november 2015 tot en met oktober 2016 hebben we op diverse momenten aandacht besteed aan dit jubileum.

30 oktober 2016 was de feestelijke Eucharistieviering ter afsluiting van het jubileumjaar

Op 30 oktober vond de in de Mariakerk een feestelijke Eucharistieviering plaats ter gelegenheid van de afsluiting van dit jubileumjaar. Hierin ging o.a. Mgr. Woorts (hulpbisschop aartsbisdom Utrecht) voor. Voorafgaand aan die viering was er een processie en na de viering een receptie in De Schalm. Er zijn mooie foto’s gemaakt. De link die hieronder staat, kan je aanklikken om terug te kijken naar een aantal activiteiten van dit jaar:

Klik op deze link om filmpjes te bekijken van een aantal activiteiten eerder in dit jubileumjaar!

 

Een stukje geschiedenis van de MariakerkFoto Mariakerk zon

Op 15 november is het 75 jaar geleden dat de nieuwe Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk (Oudenrijn) door de toenmalige aartsbisschop van Utrecht kardinaal de Jong werd ingewijd.

Wat weinigen zich kunnen voorstellen, en wat maar weinigen zelf hebben meegemaakt als kind is dat de kerk alleen in het weiland stond op een grote zandplaat, stroomrug van de oude rivier. Ze was de opvolger van de te klein geworden oude kerk aan de Rijkstraatweg (nu metaalkathedraal) die ook door de komst van het Amsterdam-Rijn kanaal niet meer centraal in de Voormalige gemeente Oudenrijn lag. Intussen is er veel water door de Leidsche Rijn gestroomd. De weilanden en tuinderijen hebben plaats gemaakt voor duizenden woningen. Wat is er veel veranderd in die tijd. Maar door al de jaren heen heeft de Mariakerk een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Meern en de gemeenschap.

En ze maakt nog steeds een vitale indruk door de inzet van vele gelovigen, hun gebed, hun kerkgang, en door nieuwe bewoners die hier zijn komen wonen en blij zijn met een levendige aanstekelijke gemeenschap. Een “warm bad” noemde haar onlangs een nieuwe bewoonster die al op leeftijd was.

Vitrinekast in de Mariakerk in het teken van jubileum

In de vitrine staat een collage van foto’s van priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen die in de kerk een rol vervuld hebben: door hun werk, hun afkomst, hun wijding. Goed om bij hen stil te staan, zowel bij de gestorvenen als de levenden. Met dank aan mevr. Ham en mevr. Oostveen

vitrinekast

Iets schenken?

U wilt ter gelegenheid van dit jubileum waarschijnlijk ook iets schenken. U kunt dit doen door een bijdrage te storten op NL58 RABO 0140800719 t.n.v. Parochie Licht van Christus. Deze bijdrage zal gebruikt worden voor de kosten van de verplaatsing van het orgel in de Mariakerk naar de zijbeuk beneden.