10 maart: 24 uur voor de Heer (op weg naar Pasen)

Op weg naar Pasen- Ontvang vergeving van God

Extra aandacht voor God. Dat is het doel van deze  jaarlijkse gebedsactie ‘24 uur voor de Heer’.
10 maart 2018 zijn wij de gehele middag in de Willibrordkerk Vleuten in gebed en er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met priester of het sacrament van verzoening te ontvangen. Wees welkom.
Paus Franciscus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 2018 vindt dit wereldwijd plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, geïnspireerd door de woorden van psalm 130, 4: “Maar bij U vind ik vergeving”. De paus vraagt dat in ieder bisdom minstens één kerk gedurende 24 uur achter elkaar open blijft en de mogelijkheid voor een gebed van aanbidding en sacramentele biecht aanbiedt.

Paus Franciscus zegt. “Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede.” Paus Franciscus zelf zal op deze dag voorgaan in een boeteviering in de Sint Pietersbasiliek te Rome.

De parochie Licht van Christus doet mee aan deze actie en hoopt velen van u daarbij te mogen ontvangen. De parochie is bezig een biechtstoel in de Willibrordkerk gereed te maken voor biechtgelegenheid.

Programma zaterdag 10 maart 2018 in de Willibrordkerk Vleuten

De hele middag biechtgelegenheid van 12.00 – 20.30 uur

 • 12.00 u Angelusgebed + Middaggebed – Stil gebed
 • 13.00 u pauze in de koffiezaal achter de sacristie.
 • 14.00 u Uitstelling v.h. H. Sacrament en Rozenkransgebed met gezongen litanie van Maria
 • 15.00 u Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid met litanie
 • 15.45 u Stil gebed onderbroken door liederen.
 • 16.00 u Pauze
 • 16.30 u Rozenkransgebed – met litanie van Maria. Stil gebed
 • 17.00 u Avondgebeden
 • 17.30 u liederen – Gebedsintenties voorlezen
 • 18.00 u Zingen liederen naar wens van de aanwezigen.
 • 19.00 u Eucharistieviering en aansluitend biechtgelegenheid tot 20.30 uur

Voor vragen stuur een mail naar zr. Lúcia parochiesupportgroep@ziggo.nl of en bericht via WhatsApp bericht 06-22097236