Eerste Heilige Communie Mariakerk

Nadat op 10 januari de informatie avond over de Eerst Heilige Communie had plaatsgevonden troffen de communicanten elkaar voor het eerst in de Schalm op zondag 14 januari.

Na een voorstelrondje ging Yuri (Saris) dieper in over het hoe en en het waarom van namen. Een naam is handig in het dagelijks leven, maar een naam heeft ook vaak een tweede of diepere betekenis. Vervolgens hebben de kinderen zich aan elkaar voorgesteld en legde Yuri de betekenis van de naam ‘Jezus’ uit. Na ongeveer een half uur gingen de kinderen terug naar hun ouders in de kerk om de rest van de Eucharistieviering mee te maken.

Op 4 februari mochten de communicanten de doopviering in de Willibrordkerk in Vleuten bijwonen. Dit was voor alle communicanten uit de Meern en Vleuten samen.  Tijdens de mis legde pastoor Los uit aan de kinderen wat dopen of het doopsel betekent. Ook mochten de kinderen de doopvont van dichtbij bekijken. De doopkaars werd door de peter en meter aangestoken aan de paaskaars. Vervolgens mochten de kinderen samen met de dopeling, ouders en doopgetuigen naar de levensboom lopen waar de doopschelp in de boom werd gehangen bij de andere doopschelpen. Ten slotte werd er nog stil gestaan bij het Mariabeeld.

Heel leerzaam voor de kinderen dit zich natuurlijk niets kunnen herinneren van hun eigen doop.