Geen eucharistie bij uitvaarten

Alleen vieringen van Woord en Gebed tijdens het corona-protocol

Het pastorale team is tot de conclusie gekomen dat de coronamaatregelen die de bisschoppen in overeenstemming met de bepalingen het RIVM uitgevaardigd hebben, onvoldoende uitvoerbaar zijn in onze parochiekerken bij het afscheid van een medegelovige in een eucharistieviering.
De moeilijkheid betreft voornamelijk het protocol met betrekking tot het uitreiken van de heilige communie.
Deze wordt volgens het nieuwe protocol alleen via een scherm door de priester uitgereikt.

In de vieringen op zondag staat dit scherm vooraan in het middenpad. Dat is bij een uitvaart niet mogelijk omdat de overledene daar is opgebaard.
Het scherm op een andere plaats neerzetten lukt niet in verband met de anderhalve meter afstand.
Ook moet de communiegang in goede banen worden geleid zoals zondags gebeurd door ervaren vrijwilligers. Deze helpers zijn niet beschikbaar bij onverwachte doordeweekse vieringen zoals uitvaarten.

De noodzaak om tijdens de uitvaart de precieze wijze van communiegang uit te leggen aan aanwezigen die niet gewoon zijn naar de kerk of ter communie te gaan, kan mogelijk als storend ervaren worden. Handen reinigen, gebruik van een scherm en andere halve meter bewaren. Het is beter om dit gebedsmoment van afscheid en rouw eenvoudig en rustig te laten verlopen.
Natuurlijk hopen en bidden wij dat we spoedig weer gewoon naar de kerk kunnen komen en ook uitvaarten vieren. We zijn al heel blij dat per 1 juli 100 personen aanwezig mogen zijn.
Geen eucharistieviering bij een uitvaart geldt in elk geval tot 1 september 2020

Velen hebben in onze parochie al ervaring met Woord en Gebedsdiensten bij uitvaarten in de kerk door eigen voorkeur of bij afwezigheid van een priester.

Het Pastorale Team vertrouwt erop dat onze parochianen voor dit besluit begrip hebben.