Geleide Aanbidding 6 mei vanaf 19:00 uur (Mariakerk)

Elke eerste zondag van de maand bent u in de gelegenheid om een poosje bij De Heer te verblijven.

Het is bedoeld als een ontmoeting met Hem zelf, die in de stilte tot ons spreekt. Het AllerHeiligste zal worden uitgesteld van 19.00- 20.00 uur.  De stille momenten worden omlijst met enkele regels uit de bijbel en liederen uit o.a. Taizé.  Het wonder van Gods grote Liefde voor de mensen staat dit keer centraal.  We wensen dat je iets van deze Liefde in dit uur mag ervaren. Je bent vrij om elk moment aan te sluiten of stilletjes weg te gaan. Voor meer informatie stuur een mail naar

karin.vanderhelm@planet.nl  of bel het pastoraal centrum op 030-6774571