Geleide Aanbidding 1e Paasdag (Mariakerk)

Elke eerste zondag van de maand bent u in de gelegenheid om een poosje bij De Heer te verblijven. 

Het is bedoeld als een ontmoeting met De Heer zelf, die in de stilte tot ons spreekt.

1e Paasdag ’s avonds van 19:00 tot 20:00 uur

Het Aller Heiligste zal door pastoraal werker Yuri Saris worden uitgesteld van 19.00- 20.00 uur.  De stille momenten worden omlijst met enkele regels uit de bijbel en liederen uit o.a. Taizé.  Het wonder van de Verrijzenis staat dit keer centraal.  We wensen je de vreugde van dit mysterie toe. Een heel uur blijven is niet nodig. Je kunt stilletjes aansluiten of weggaan.

Voor meer informatie stuur een mail naar karin.vanderhelm@planet.nl  of  bel het Pastoraal Centrum via 030-6774571.

Zalig Pasen!