Geleide Aanbidding in de Mariakerk voor alle leeftijden!

Maandelijks zal u (naast elke vrijdag 12.00 uur) in de gelegenheid gesteld worden om een poosje bij De Heer te verblijven in deze drukke tijd waarin we leven.

Elke eerste zondagavond van de maand. De eerst volgende keer van de Geleide Aanbidding is op 7 januari om 19.00 uur

 

Het is bedoeld als een ontmoeting met De Heer zelf, die in de stilte tot ons spreekt.

Het AllerHeiligste zal worden uitgesteld van 19.00- 20.00 uur. Je hoeft echter niet een heel uur te blijven, maar je kunt stilletjes aansluiten of weggaan. Met liederen uit o.a. Taizé en een zeer kort woord, proberen we de Liefdevolle dorst van de Heer naar ons, vorm te geven. Je mag je bemint weten door Hem. Je hoeft even helemaal niks en mag genieten van het bijzondere moment. Je zult er gesterkt vandaan komen.

 

Voor meer informatie stuur een mail naar  karin.vanderhelm@planet.nl of via pastoraal centrum 030-6774571

Wees welkom!

Achtergrondinformatie:

Dit is een oud gebruik dat in de parochie’s weer wordt “herontdekt”:

Bij het uitstellen van het Allerheiligste wordt 1 Heilge hostie uit die kluis gehaald en centraal op het altaar neergezet.  Deze wordt meestal dan geplaatst in een mooie monstrans,  waarmee we laten zien dat het niet gewoon brood is.  Kortom, De Heer zelf wordt uit het tabernakel gehaald en je kunt hem 1 uur lang echt zien. Je kunt je verwonderen over dit bijzondere geloof.  Met de woorden uit de bijbel en de liederen die we dan te horen brengen, hopen we iets van dit mysterie tot leven te brengen: een levende, liefhebbende God, die bij ons wil zijn.

Die hoopt dat Zijn Liefde, ons voedsel is van waaruit wij willen leven.