Lourdes-reis begint vorm te krijgen (inschrijven kan nog!)

Tijdens de informatiebijeenkomsten over de Lourdes-reis die zijn gehouden, is het reisprogramma uitgebreid toegelicht.

Ook hebben de meeste deelnemers met elkaar kunnen kennismaken.

De verbroedering was na de eerste bijeenkomst al een feit. Een misverstand over het taxivervoer werd die avond al snel gezamelijk opgelost.

Tijdens de viering van Maria lichtmis in Vleuten zijn al enkele Lourdeskaarsen in de processie meegedragen. De kaarsen hebben de hele dienst gebrand. Aansluitend werden in Kerkestein verhalen uitgewisseld over de rol van Maria in het persoonlijke leven. Bijzondere momenten als een ziekte, een huwelijk of een eerdere Lourdesreis kwamen ter sprake. Maria is een moeder voor ons allen die altijd Hoop schenkt.

De leden van de kleine enthousiaste groep deelnemers dragen hun vreugde al uit. Een paar hebben zich al aangemeld voor het projectkoor op reis. Ook is er iemand die spontaan aanbood om van elke dag een verslagje te schrijven.

Parochianen die zelf niet mee kunnen, hebben al gevraagd om voor hen te bidden, een kaarsje op te steken of Lourdeswater mee te nemen. Zo zullen wij als pelgrims heel concreet met de parochie verbonden zijn. Ten teken daarvan zullen we ook het mooie parochievaandel meedragen. We houden u op de hoogte van de reis.

U kunt zich nog aanmelden! De 8-daagse reis van 28 april t/m 5 mei per TGV kost €899,00 (op basis van een 2-persoonskamer). Voor jongeren geldt een apart tarief en eigen programma. Voor informatie kunt u terecht bij Karin van der Helm 06-29244981 karin.vanderhelm@planet.nl