Parochie Support Groep

Over de Parochie Support Groep (PSG)Parochie Support Groep

Onze parochie is een levende en bloeiende geloofsgemeenschap binnen Leidsche Rijn. En ze wil dat graag blijven.
Naast de pastoor en de pastorale werkers zijn er vele werkgroepen en vrijwilligers binnen de parochiegemeenschap.
Zij helpen mee het beleid van het pastorale team en bestuur handen en voeten te geven.
Dit vraagt om een houding van enerzijds zorg voor en onderhoud van wat bestaat, maar tegelijk open staan voor nieuwe ideeën of initiatieven. Soms moeten wij als kerk plotseling actie ondernemen.
Aanleiding hiervoor is natuurlijk dat onze parochie het gebied van heel Leidsche Rijn (inclusief Vleuten-De Meern) bestrijkt. In een periode van amper 15 jaar zijn hier meer dan 60.000 nieuwe bewoners komen wonen. Er zijn weinig historische verbanden. Maar er is een groot netwerk via de sociale media. Op allerlei gebieden wordt nog gepionierd. De Parochie Support Groep is gevormd door parochianen die een mooie, bloeiende kerkgemeenschap wensen en bereid zijn om zich in te zetten als vrijwilliger binnen de parochie.

De PSG is in de loop van zomer 2013 ontstaan op initiatief van Zuster Lúcia Schnekemberg SMMP.
Er wonen in Harmelen momenteel twee Zusters SMMP.
Kloosters en bewegingen zijn zelfstandig verbanden binnen de parochiegemeenschap.
Deze zusters hebben als roeping door hun leefwijze aan de wereld te getuigen van de blijde boodschap van Gods liefde. Ze zijn gericht op het apostolaatwerk.
Dat houdt in vanuit een gebedsleven zo mogelijk ondersteuning bieden aan priesters, aan vormingswerk en aan de vele behoeften op sociaal en godsdienstig gebied.
En, in alle openheid, zich door Gods Geest laten leiden en door Hem de tekenen des tijds leren zien en taken op te pakken.

Samen met leden van de Focolare en andere kerkelijke bewegingen die in onze parochie wonen, komt de PSG regelmatig bij elkaar om in een geest van eenheid, hartelijkheid, geloof en hoop met elkaar ervaringen uit te wisselen, elkaar te stimuleren, en ideeën te gieten in praktische voorstellen.
De bijeenkomsten zijn bewust heel laagdrempelig.
Parochianen die hier pas zijn komen wonen en aansluiting zoeken, zijn van harte welkom om een tijdje deel te nemen en zich op deze manier hier extra thuis te voelen.

De PSG is een zelfstandige groep binnen de Parochiegemeenschap maar voert niets uit wat niet overeenstemming is met de wensen van het pastorale team.
De groep beeldt uit dat een parochie naast een goede organisatie niet zonder charisma en bijzondere genadegaven kan.