Fondsenwerving

De kosten voor de restauratie zijn geraamd op € 80.000,- incl. btw

Wilt u een financiële bijdrage geven. Die kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL09 RABO 0367521059 o.v.v. restauratie pastorietuin

 

 

  • Het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht ondersteunt de restauratie van de Pastorietuin met een subsidie van € 25.000,00
  • De Broederschap van O.L. Vrouw heeft een toezegging gedaan voor een bijdrage van € 30.000. Voor meer info over de broederschap klik hier
  • Subsidie aanvraag bij het KFHeinfonds
  • Crowdfunding in samenwerking met “Voor je Stadsie”