Mogelijkheden kerkelijk huwelijk

Attentie: een kerkelijk huwelijk is in ons land niet mogelijk zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk!

Je woont al geruime tijd samen, maar je wilt alsnog voor de kerk trouwen

  1. Je wilt in een feestelijke viering voor de kerk trouwen te midden van familie en vrienden: In overleg met de pastor wordt het formulier voor het kerkelijke huwelijk getekend. Je spreekt met de pastor een datum af voor de huwelijkssluiting (zie bij Wat moet je doen?) Op dezelfde dag van je kerkelijke huwelijk trouw je eerst op het gemeentehuis of een andere passende plaats voor de wet.
  2. Je wilt in een feestelijke viering voor de kerk trouwen te midden van familie en vrienden zonder op diezelfde dag ook voor de wet te trouwen: In overleg met de pastor wordt het formulier voor het kerkelijke huwelijk getekend. Je spreekt met de pastor een datum af voor de huwelijkssluiting (zie bij Wat moet je doen?). Het burgerlijk huwelijk vindt op een  eerdere datum plaats in besloten kring.
  3. Je wilt wel voor de kerk trouwen, maar min of meer in stilte: In overleg met de pastor wordt het formulier voor het kerkelijke huwelijk getekend. Je spreekt met  een datum af voor de huwelijkssluiting (zie bij Wat moet je doen?). Op de dag van je kerkelijke huwelijk of op een eerdere datum trouw je eerst op het gemeentehuis.

Al voor de wet getrouwd en nu alsnog een kerkelijk sacramenteel huwelijk sluiten

  1. Je wilt  in een feestelijke viering voor de kerk  trouwen te midden van familie en vrienden: In overleg met de pastor wordt het formulier voor het kerkelijke huwelijk getekend. Je spreekt met de pastor een datum af voor de huwelijkssluiting (zie bij Wat moet je doen?).
  2. Je wilt wel voor de kerk trouwen, maar min of meer in stilte omdat je na de burgerlijke huwelijkssluiting niet opnieuw een feest wilt geven: In overleg met de pastor wordt het formulier voor het kerkelijke huwelijk getekend. Je spreekt met  een datum af voor de huwelijkssluiting (zie bij Wat moet je doen?).
  3. Als je al vele jaren burgerlijk gehuwd bent en alsnog een kerkelijk huwelijk wilt sluiten zonder plechtigheid in de kerk, dan kan je je burgerlijk huwelijk met terugwerkende kracht door de kerk laten verklaren tot een kerkelijk huwelijk. Dan kan in bijzondere situaties in een gesprek met de pastoor, het formulier voor het kerkelijke huwelijk worden ingevuld en getekend (Sanatio in radice). Dit formulier wordt opgestuurd naar het bisdom. Deze geeft vervolgens de verklaring af dat de kerk je huwelijk als een geldig kerkelijk huwelijk zal beschouwen.

Voor de kerk trouwen, maar na een scheiding in een eerder burgerlijk huwelijk

Een huwelijk dat alleen voor de wet is gesloten, is in de ogen van de kerk niet zonder waarde. Daarom kun je na een eerder burgerlijk huwelijk met een andere partner niet zonder meer een kerkelijk huwelijk aangaan.
In een aantal gevallen is het mogelijk een burgerlijk huwelijk met een eerdere partner ongeldig te laten verklaren. Deze procedure neemt nogal wat tijd in beslag. Daarom is het niet mogelijk lopende deze procedure al de huwelijksdatum vast te stellen.

In een gesprek met de pastor kan worden bekeken of er voldoende grond is om een ongeldigheidsverklaring van het bisdom te verkrijgen.  Als het bisdom deze verklaring heeft afgegeven, is de weg vrij voor een kerkelijk huwelijk.

Voor de kerk trouwen, maar je hebt  eerder een kerkelijk huwelijk gesloten

In principe is een kerkelijk huwelijk een verbintenis voor het hele leven. Daarom is het als regel niet mogelijk om een tweede kerkelijk huwelijk te sluiten. In een aantal gevallen kan de kerk er toe overgaan om een kerkelijk huwelijk nietig te verklaren. D.w.z. de kerk verklaart dat er achteraf gezien eigenlijk nooit sprake is geweest van een huwelijk zoals door de kerk is bedoeld.

In overleg met de pastor kun je bij het bisdom een aanvraag indienen tot nietigverklaring. Een pastorale functionaris van het bisdom nodigt je uit voor een gesprek waarmee het onderzoek wordt gestart naar de kerkrechtelijke basis tot nietigverklaring. Deze gang van zaken neemt geruime tijd in beslag. Pas als de nietigverklaring wordt afgegeven is de weg vrij voor een kerkelijk huwelijk.

Vragen en / of een afspraak maken?

We hopen dat dit overzicht je helpt om je keuze te bepalen. We hebben getracht alles zo zorgvuldig mogelijk te formuleren.
Toch kunnen we ons voorstellen dat niet alles duidelijk is, of dat er vragen zijn. Voor vragen van praktische aard neemt u contact op met het secretariaat; secretariaat@lichtvanchristus.nl of 030-6774571 (09:00-12:30 uur) Een goed pastoraal gesprek kan heilzaam of gewenst zijn.
Neem daarom voor meer informatie en een persoonlijke gesprek gerust contact op met Pastoor Peter Ambting; p.ambting@lichtvanchristus.nl

Bijdrage in de kosten van de huwelijksviering

  • voorbereidingen en viering in de kerk : 600 euro (inclusief bloemversiering)
  • eventuele gift voor het trouwkoor (geheel vrijwillig)

Het bruidspaar ontvangt enige weken voor de huwelijksdatum een nota van de penningmeester.