Levenseinde

Levenseinde-1_kleinPastoraal contact voor het overlijden

Een pastorale ontmoeting voor het overlijden zal niet altijd mogelijk zijn omdat de dood onverwacht kan komen. Maar in geval van ernstige of langdurige ziekte is het gewenst dat tijdig contact wordt gelegd tussen de pastor/pastoraal werk(st)er en de zieke.
Pastorale begeleiding tijdens ziekte en sterven kan troost kan bieden (bijvoorbeeld ook door de ziekenzalving). Maar het geeft ook voor de degenen die belast zijn met de pastoraal, zelf ook meer rust en voldoening  wanneer ze de medegelovige voor wie ze de uitvaartdienst leiden, persoonlijk gekend hebben. Het initiatief voor dit contact ligt uiteraard bij de betrokkene of diens directe familie.

Uitvaart, afscheid van een medegelovigeDSC_8100_klein

Het behoort tot de wezenlijke taken van de geloofsgemeenschap om de gestorvenen uit haar midden een liefdevol vaarwel te geven.
We mogen gerust zeggen dat onze parochie Licht van Christus deze opdracht bijzonder ter harte neemt. Een flink aantal vrijwilligers stelt zich hiervoor beschikbaar (kosters, misdienaars, koorleden, ziekenbezoekers, drukploeg)
Ook is dit één van de belangrijkste taken van de pastors en pastorale werk(st)ers die in de afscheidsvieringen voorgaan en het contact met de nabestaanden rondom de uitvaart onderhouden.