Ziekendag

Elk jaar worden in de verschillende kerken van onze parochie een ziekendag georganiseerd. Deze ziekendag (meestal een morgen of een middag) bestaat uit een eucharistieviering, voor wie dit verlangt de ziekenzalving en een gezellig samenzijn. Terwille van de zieken en ouderen worden speciale voorzieningen getroffen. Voor ziekenvervoer van huis naar kerk kan worden gezorgd.

In de Mariakerk in De Meern

De ziekenmiddag wordt begin oktober gehouden. In 2010 is deze echter op 30 september gepland. Vanaf een maand tevoren worden zieken en ouderen 80+ persoonlijk uitgenodigd. Personen van 75+ krijgen een uitnodiging thuis gestuurd. Er ligt ook een folder met uitnodiging in het portaal van de kerk om mee te nemen naar zieke familie en vrienden.

Organisatie: werkgroep Ziekendag (samenwerking van de werkgroepen Ziekenhuisbezoek, Ziekencommunie, Seniorenpastoraat, van Zij Aktief en KBO
Opgave: via het aanmeldingsformulier op de folder met de uitnodiging of anders via ons pastoraal centrum.

Bekijk hier een impressie van de ziekendag van 2013.

In Vleuten

De ziekendag wordt in de maand november in Vleuten gehouden. Jarenlang werd dit in Jozefzorg georganiseerd, maar tijdens de verbouwing is uitgeweken naar Kerkestein. Bij de uitnodiging staan de adressen bij wie u zich kunt opgeven
Deze bijeenkomst is niet alleen voor de bewoners van Jozefzorg maar voor alle zieken en ouderen. De uitnodiging hiervoor vindt u tijdig in Drieluik.

Organisatie: Werkgroep zieken en ouderen.
Contactpersonen: Mw. R.Kienhuis (030 – 677 21 26) of Mw. A.Vernooy (030- 677 45 64)
Aanmelding ook mogelijk via ons pastoraal centrum.