Ziekendag

Elk jaar worden in de verschillende kerken van onze parochie een ziekendag georganiseerd. Deze ziekendag (meestal een morgen of een middag) bestaat uit een eucharistieviering, voor wie dit verlangt de ziekenzalving en een gezellig samenzijn. Terwille van de zieken en ouderen worden speciale voorzieningen getroffen. Voor ziekenvervoer van huis naar kerk kan worden gezorgd.

In de Mariakerk in De Meern

De ziekenmiddag wordt begin oktober gehouden. Vanaf een maand tevoren worden zieken en ouderen 80+ persoonlijk uitgenodigd. Er ligt ook een folder met uitnodiging in het portaal van de kerk om mee te nemen naar zieke familie en vrienden.

Organisatie: werkgroep Ziekendag
Opgave: via het aanmeldingsformulier op de folder met de uitnodiging of anders via ons pastoraal centrum.

In Vleuten

De ziekendag wordt in de maand november in Vleuten gehouden. Jarenlang werd dit in Jozefzorg georganiseerd en later in Kerkestein. Najaar 2022 is de ziekendag voor het eerst in ‘de Schakel’ gehouden. Vanaf een maand tevoren worden zieken en ouderen 80+ persoonlijk uitgenodigd. Er ligt ook een folder met uitnodiging in het portaal van de kerk om mee te nemen naar zieke familie en vrienden. De uitnodiging hiervoor vindt u ook tijdig in Drieluik.

Aanmelding ook mogelijk via ons pastoraal centrum.