Parochiebestuur

Pastoraal centrum

Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
tel. 030-6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Voorzitter

Pastoor P. Ambting, Pastoor Boelenslaan 9, 3454 AB De Meern
pastoor@lichtvanchristus.nl

Vice-voorzitter en leiding van de vergadering

Dhr. T.J. Brokers
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris

Mw. M.A.G Becking-Groeneveld
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Penningmeester

Mw. S.R. Abrahams
penningmeester@lichtvanchristus.nl

(dit geldt alleen voor zaken aangaande het parochiebestuur, voor alle overige vragen van financiële aard – ook voor het indienen van declaraties kunt u contact opnemen met: Kim Hugen, financiële administratie email: financieleadmin@lichtvanchristus.nl)

Communicatie

Dhr. T.J. Brokers
brokers@lichtvanchristus.nl

Beheer en onderhoud vastgoed

Mw. M. Claushuis
mieke.claushuis@lichtvanchristus.nl

Exploitatie vastgoed

Dhr. J.P.M. Oomes
jan.oomes@lichtvanchristus.nl

Algemene zaken

Dhr. R.P.W. Engelen
rolf.engelen@lichtvanchristus.nl