Parochiebestuur

Pastoraal centrum

Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
tel. 030-6774571
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Voorzitter

Pastoor M. Los, Pastoor Boelenslaan 9, 3454 AB De Meern
pastoor@lichtvanchristus.nl

Vice-voorzitter en leiding van de vergadering

De heer J.P.M. Oomes, Meridiaan 2, 3454 SB De Meern
030 2657707
voorzitter@lichtvanchristus.nl

Secretaris

Mw M.A.G Becking-Groeneveld, Mereveldlaan 153, 3454 CE De Meern
bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Penningmeester

Mevr. S.R. Abrahams, Luwte 59, 3454 TK De Meern

penningmeester@lichtvanchristus.nl

(dit geldt alleen voor zaken aangaande het parochiebestuur, voor alle overige vragen van financiële aard – ook voor het indienen van declaraties kunt u contact opnemen met: Kim Hugen, financiële administratie)

Communicatie

dhr. T.J. Brokers, Lange Vliet 6, 3453 LB De Meern
tel. 030-6664885

brokers@lichtvanchristus.nl

Beheer

dhr. J. Berndsen, Vasalisplantsoen 14, 3454 LT  De Meern
tel. 030-2311538

berndsen@lichtvanchristus.nl

ondersteuning uitvoering:

Dhr. A. aan de Stegge, Jan Slauerhofflaan 8, 3454 LD De Meern
tel. 030-6665223
aandestegge@lichtvanchristus.nl

Algemeen

Dhr. W.M Heus, Schaduwrijk 2, 3454 TR De Meern
030-6665470
heus@lichtvanchristus.nl