Geleide Aanbidding

In de Mariakerk is elke vrijdag- en zaterdagochtend de gelegenheid om te bidden.

Het is een goede reden om het gebed, eens in het zonnetje te zetten. Het lijkt niet iets noemenswaardigs, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Bidden valt niet op en daarom wordt het gemakkelijk over het hoofd gezien.

Aanbidding is bidden met het hart

Bidden is het spreken met God. Als we weinig aandacht hebben voor het gebed blijft ons geloof oppervlakkig. Maar als je tijd maakt om je gedachten en gevoelens met De Heer te delen, kan er een echte vriendschap met Hem ontstaan. Het is net als bij een relatie waarbij je tijd voor elkaar maakt, waarin je de dingen samen deelt. Daarom is bidden met je hart, als de kracht van het mosterdzaadje voor ons geloof. We leren vertrouwelijker en vrijer met de Heer omgaan. Onze dagelijkse bezigheden en ontmoetingen komen dan in een ander perspectief te staan. Het verlangen om een beter mens te worden en meer op Hem te gaan lijken wordt steeds groter. Je gaat meer van elkaar houden en kunt Hem steeds gemakkelijker navolgen. Je hoopt stilaan steeds meer op Jezus te lijken en probeert te leven naar het evangelie. Alles begint met je hart aan Hem toe te vertrouwen. Het gebed is werkelijk een grote genade en voor iedereen mogelijk om te leren. De Heer verlangt niets liever dan, dat we met Hem samen optrekken. Hij nodigt ons daartoe steeds uit. Hij belooft ons rust te geven en verlichting te schenken.

Allereerst een korte uitleg over de aanbidding. Het Eucharistisch Brood dat we zondags in de kerk mogen nuttigen, is Christus zelf, die zich schenkt aan ons. De overgebleven hosties worden zorgvuldig bewaard in het tabernakel. Bij de aanbidding wordt één grote hostie uit het tabernakel in het middelpunt geplaatst en aanbeden. In dit heilig uur kunnen we dus Onze Heer, die normaal in het verborgene aanwezig is, ook aanschouwen. Hij is zelf dan onze gastheer en wacht op ons. Zo kun je Hem in de aanbidding nabij weten en Hem met gelovige ogen ook zien.

Tijdens de aanbidding proberen we om tot rust te komen en contact te maken met ons hart. We kunnen ons bewust worden van onze pijn, en ons verdriet. Hij nodigt uit om ons juk aan Hem te geven, opdat Hij met ons die last kan dragen. Maar ook onze diepe verlangens en dankbaarheid kunnen we met Hem in de stilte delen. In het begin is dit niet gemakkelijk en daarom word je er in de geleide aanbidding bij geholpen; geleid. De stilte wordt dan verschillende malen onderbroken door het voorlezen van een korte schriftregel. Dit gebeurt nu niet vanaf de lezenaar zoals in de vieringen. De tekst wordt nu vanuit de kerk voorgelezen om de intimiteit met Hem niet te verstoren. Je kunt je nu makkelijker voorstellen dat Christus zo tot jou persoonlijk spreekt. Door ook het samen zingen van een passend (Taizé) lied, wordt de tekst nogmaals onderstreept. In deze rustige sfeer mag iedereen zich welkom en veilig weten. Het zal op den duur gemakkelijker worden om je gevoelens en gedachten met hem te delen. Als je met je hart bidt, raak je steeds meer met Hem vertrouwd. Je zult je meer gedragen weten en vreugdevoller in het leven staan. Je wordt minder afhankelijk van de wisselende omstandigheden die om je heen gebeuren. Onze God, is die evenwichtige krachtbron, die zich zo graag aan ons wil schenken en onder ons woont. Hoe paradoxaal kan het zijn. Juist door het contact met het hemelse kunnen we beter met onze beide benen op de grond staan.

Op elke vrijdag na de eucharistie van 9:00 uur is er aanbidding (en biechtgelegenheid tot 10:00u)

Elke zaterdag is er om 9:30 uur Rozenkransgebed en litanie van Maria.

Iedereen is van harte welkom. Je bent tijdens de aanbiddingen vrij om op elk tijdstip aan te sluiten of weg te gaan, naar eigen behoefte.

De contactpersoon is Karin van der Helm  te bereiken op 06-29244981 of per email:  karin.vanderhelm@planet.nl