Onze visie en missie

Visie, missie, beleid van en uitvoering door de parochie Licht van Christus. Door het parochiebestuur vastgesteld op 24 maart 2004

Visie

Wij streven ernaar dat de parochie Licht van Christus door de inwoners van Leidsche Rijn (inclusief Vleuten-De Meern) wordt gezien, erkend en gerespecteerd als een gastvrije gemeenschap, die, uitgaande van haar katholieke gedachtegoed, een echte eigentijdse maar tegelijkertijd tijdloze bron van verdieping, inspiratie en steun is/kan zijn. Door haar handelen en in haar vieringen is de parochie het instituut waar het goddelijke en het menselijke elkaar ontmoeten.

Missie

Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de visie ondersteunen en daarmee aansluiten op het kerndoel van de kerk te weten: de opdracht te bouwen aan een humane wereld, die duurzaam, rechtvaardig en menswaardig is.
Alhoewel dit proces nooit af is, moeten de randvoorwaarden voor acceptatie van en respect voor de locale katholieke gemeenschap in 2010 zijn verwezenlijkt.
Voor de activiteiten is een organisatie nodig. Deze zal moeten worden onderhouden/opgezet en aan de steeds wisselende behoeften moeten worden aangepast. Zij zal zo sterk en gecommitteerd moeten zijn dat de parochie ook blijft functioneren wanneer er onverhoopt minder of geen priesters/pastoraal werkenden beschikbaar zijn.

Beleid

Op eigentijdse wijze daadwerkelijk naar buiten treden met projecten, activiteiten en publicaties die aan iedereen duidelijk maken wat katholiek zijn in onze tijd is/kan zijn. Daarbij moet de katholieke gemeenschap haar unieke eigen gezicht blijven behouden maar tegelijkertijd flexibel zijn.

Uitvoering

Speel in op lokaal maatschappelijk relevante zaken en houd bij de keuze, op evenwichtige wijze, rekening met de belangen van de verschillende generaties. Moderne diaconie is een aanknopingspunt bij uitstek. Het kerndoel van de kerk wordt daar in de praktijk gebracht (zorgplicht). In dat opzicht is de parochie een baken van rust, inspiratie en aandacht in een uitermate dynamieke maar individualistische omgeving waarin voortdurend ongekend veel keuzes moeten worden gemaakt.

Toelichting

De visie wordt toegelicht in beleidsstukken en artikelen die in het parochieblad Drieluik verschenen zijn.
Klik om ze in te zien op onderstaande links:

God heet ons welkom in zijn huis
Autoriteit of identiteit