Doop

Het doopvont wordt wel de moederschoot van de kerk genoemd. Zoals je in een gezin geboren wordt en onlosmakelijk met dat gezin verbonden bent, zo word je door de doop in het huisgezin van God geboren en opgenomen in de kerk.

DSC_8103Bij de geboorte ontvangt ieder mens een naam. Daardoor ontdek je: ik ben een kind van mensen. Door de doop word je bovendien kind van God genoemd. Bij de geboorte wordt het leven doorgegeven. Een groot en onbegrijpelijk wonder. Bij de doop wordt het eeuwig leven doorgegeven. Voorwaarde voor de doop is dan ook dat tenminste één van beide ouders is gedoopt en positief staat ten opzichte van het geloof in Jezus Christus.

 

In onze parochie is er per kerk één doopzondag per maand met één of meer vieringen waarin meerdere kinderen tegelijk gedoopt worden (naast gebruikelijke doopvieringen zoals bijvoorbeeld de Paaswake). Deze doopzondagen zullen ruim van te voren bekend worden gemaakt in het parochieblad Drieluik en op de website.

Kijk ook eens naar onderstaand filmpje van een doopzondag in onze parochie:

Overigens zijn de ouders vrij om te kiezen in welke kerk binnen onze parochie zij hun kind laten dopen.

De band tussen geboorte en doop is veel losser geworden. Kraamfeestjes waarin het kind werd opgenomen in de familie en vriendenkring hebben vaak al plaatsgevonden. De doop wordt nu steeds meer speciaal beleefd als opname in de familie van God, de kerk. Het is goed om dit samen te vieren met ouders die ditzelfde verlangen hebben. Families zijn in onze tijd een stuk kleiner dan vroeger. Familieleden en vrienden zijn vaak ook niet meer allemaal kerkelijk of gelovig. Een gezamenlijke doopviering zorgt voor een feestelijke sfeer. Men beleeft dan dat men daar veel minder alleen in staat.

De voorbereiding op de doop bestaat uit 1 avond. Beide ouders zijn van harte welkom om deze avond samen mee te maken. De priester die de kinderen doopt, ontmoet een aantal ouders tegelijk en kan helpen bij de voorbereiding.

Aanmelding doopvoorbereiding
Stuur een briefje met de onderstaande gegevens naar het pastoraal centrum van de parochie of e-mail deze gegevens naar dopen@lichtvanchristus.nl.

Neem hierin de volgende gegevens op:

  • doopnamen dopeling(en) en achternaam
  • roepnaam
  • geboortedatum
  • namen van de ouders;
  • adres;
  • postcode en woonplaats;
  • telefoon;
  • e-mail;
  • doopdatum en plaats