Ontmoeting na de eucharistie

Na de zegen spoeden velen zich naar huis om verder invulling te geven aan de zondag.
Er zijn ook parochianen die het prettig vinden om na afloop van de Mis nog wat na te praten. Ook zijn er telkens bewoners die nieuw zijn en graag nader kennis willen maken met de parochie op de ongedwongen wijze van samen een kopje koffie of thee drinken.

Mariakerk (O.L.Vrouw ten Hemelopneming)

Elke zondag in het parochiele centrum De Schalm vanaf 11.00uur

De Schalm is direct te bereiken via het pad van de kerk over het kerkhof naar de Oranjelaan

Informatie: Annelies Goes fmgoes@outlook.com

H. Willibrord

Elke zondag is er koffiedrinken in de koffiezaal achter de sacristie (bereikbaar via de deur voorin naar de sacristie) en/of in het het Pastoraal centrum.

Informatie : ParochieSupportGroep@ziggo.nl