Naam, logo en vaandel

Over de naam Licht van Christus

In de Paasnacht wordt aan het begin van de Paaswake de nieuwe Paaskaars ontstoken en de donkere kerk binnengedragen. Dan klinkt de uitroep: Licht van Christus.
Alle aanwezigen steken hun kaarsen aan met het licht van de Paaskaars. Als de stoet voor in de kerk is aangekomen is heel de kerk verlicht met kaarslicht.
Niemand kan zich onttrekken aan de indruk die dit ritueel maakt: Christus heeft de dood overwonnen, het licht overwint de duisternis.

Bij elke doopviering steken de peetouders van de dopeling de doopkaars aan aan de Paaskaars. Als ze deze doopkaars overhandigen aan de pasgedoopte, zeggen ze daarbij: ontvang het licht van Christus.

Wij zijn als gelovigen niet zelf het licht van Christus, maar we hebben het ontvangen bij de doop en we mogen het doorgeven door ons geloof, onze hoop en onze liefde

Voor een nieuwe parochie in een gigantische cluster van nieuwbouwwijken en bestaande kernen is de naam Licht van Christus voor ieder een aanstekelijke uitdaging en belofte.

Over het logo van de parochie Licht van Christus

De ontwerpster is Annet van Rooijen (Drukkerij van Rooijen te Vleuten),  over het logo: “De ideeen en elementen die men graag terug zou zien in het logo van de nieuwe parochie Licht van Christus waren o.a.: licht, (paas)kaars, mensen, samenzijn, kleurrijke gemeenschap. Verder is het bij een logo dat op zoveel verschillende manieren gereproduceerd wordt, belangrijk dat dit gemakkelijk gaat. Dus een eenvoudige, duidelijke vorm die ook in zwartwit overeind blijft en na een aantal keren kopieren of zelfs stencillen…. Met deze gegevens ben ik aan de slag gegaan, ik vond dat het logo een uitnodigend karakter moest hebben, voor diverse groepen mensen en leeftijden, het moest fris en degelijk tegelijk zijn en iets overlaten aan de eigen verbeelding van de beschouwer. Dit was ondanks onze ervaring met het ontwikkelen van logo’s en huisstijlen best een pittige klus!

Het logo heeft een tweeledige vorm, die bestaat uit wat als een vlam gezien kan worden, maar ook als een mensfiguur die uitnodigend wenkt, een verwelkomende houding heeft. Het hoofd van het mensfiguur is dan tevens de kern van het licht in de vlam. Eromheen straalt het licht in een krans.

Ik heb het logo aan verschillende mensen laten zien om te vragen wat zij erin zagen en daar kwamen telkens in andere bewoordingen wel deze ideeën uit. Maar ook andere: iemand die vanaf de zijkant keek zei dat ze er een oog in zag, dat kijkt naar het licht van Christus. Dat is denk ik ook het leuke van ‘open’ logo’s, dat iedereen er iets in kan zien wat bij hem past. Ik was dan ook heel blij om te horen dat het parochiebestuur het unaniem eens was over de keuze van het logo”.

© 2003 RK parochie Licht van Christus – Utrecht

Vaandel van onze parochie op de Wereldjongerendagen in Keulen augustus 2005

afbeelding

De jongeren die vanuit de parochie Licht van Christus naar de Wereldjongerendagen in Keulen gingen, wilden graag een vaandel mee. Daardoor konden ze zich op bepaalde belangrijke momenten in Keulen presenteren.
Aan Wil Elst, naald- en draadkundige medeparochiane, werd gevraagd of zij een doek wilde ontwerpen met daarop het logo van de parochie.
Wil ging aan de slag. Ze zorgde in korte tijd voor een fraai vaandeldoek. Voordat de jongeren naar de Wereldjongerendagen afreisden presenteerden zij het vaandel officieel aan de parochie in de eucharistieviering in de Willbrordkerk en de Mariakerk (O.L.Vrouw ten Hemelopnemingkerk)
Bij die gelegenheid werd het vaandel ingezegend. Op een indrukwekkende foto voor de Dom van Keulen staan “onze” jongeren met het vaandel.