Misintenties

Wat moet je doen om een misintenties op te geven?

Stuur een briefje naar het Pastoraal Centrum, Past. Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten of per e-mail naar pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Vermeld in uw verzoek:

  • de voor- en achternaam van de overledene(n)
  • de betreffende kerk
  • de datum van de misintentie
  • uw naam en telefoonnummer (zodat wij u kunnen bereiken bij bijzonderheden).

In het geval dat (door omstandigheden) een woord & gebedsviering wordt gehouden op de datum, waarop u een misintentie heeft aangevraagd, zal dit een gebedsintentie worden en daarna als misintentie herhaald worden in de eerstvolgende eucharistie.

Per intentie wordt een bijdrage van 12 Euro gevraagd.

We verzoeken dit bedrag onder vermelding van “misintenties” te storten op de rekening van de betreffende kerk.

Mariakerk

NL58 RABO 0140800719 t.n.v. Parochie Licht van Christus – locatie Mariakerk.

Willibrordkerk

NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus – locatie Willibrordkerk.

U kunt ook een briefje met de misintenties en de vergoeding in de huisdeurbrievenbus van de pastorie doen of op het pastoraal centrum afgeven. Graag met de vermelding van de kerk waarin de misintentie wordt genoemd.