Kerkhoven

Kerkhoven

De parochie Licht van Christus beschikt over twee kerkhoven bij de kerken in De Meern en Vleuten. Een uitvaartdienst voor parochianen die op onze kerkhoven begraven worden, vindt plaats in de aangrenzende parochiekerk.

Voor de beide kerkhoven is er één Reglement waarin o.m. bepalingen ten aanzien van termijnen voor de huur van graven, en het plaatsen van monumenten. Ook is er één tarievenlijst: Tarieven begraven 2021
Het kerkhof kent verschillende soorten graven: zoals een algemeen graf, een particulier graf, urnengraf, kindergraf en er zijn plaatsen in het columbarium.
In onze folder worden de belangrijkste zaken ten aanzien van de mogelijkheden op het kerkhof beschreven.
De organisatie en het onderhoud wordt vrijwel volledig door vrijwilligers verzorgd.

Rooms-katholieke kerkhof in Vleuten

Het kerkhof in Vleuten bevindt zich achter de kerk die gelegen is aan de Pastoor Ohllaan.

Op het kerkhof vindt u ook nog een uit 1881 daterend “baarhuisje”. Hier werden heel vroeger de overledenen opgebaard als dit thuis niet mogelijk was. Het smeedijzeren toegangshek en het baarhuisje zijn Rijksmonument.

De coördinatie berust bij de commissie beheer kerkhof Vleuten.
Voor informatie over het kerkhof kunt u zich per mail wenden tot de commissie via mailadres (kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl).
Voor het afspreken van een begrafenis wendt u zich tot het pastoraal centrum tel 030- 677 4571.
Het kerkhof is bereikbaar vanaf de Paddenaar.

Mortuarium

Mortuarium

Het mortuarium bij de Willibrordkerk in Vleuten, biedt nabestaanden de gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen van een overledene. Er zijn twee lichte en sfeervolle rouwkamers. Het gebruik van het mortuarium staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging.

Beheerder van het mortuarium is mevrouw
J. Tersteeg. Voor inlichtingen is zij bereikbaar via telefoonnummer 06 48 61 00 17 en via email (mortuarium@lichtvanchristus.nl).

Rooms-katholieke kerkhof in de Meern

Het kerkhof in De Meern is gelegen bij de kerk aan de Pastoor Boelenslaan. Op dit kerkhof is ook een columbarium en een urnenhof.

Begraafplaats

Voor informatie kunt u zich wenden tot het pastoraal centrum tel. 030-6774571 of kerkhofdemeern@lichtvanchristus.nl.

Het kerkhof is bereikbaar vanaf de Pastoor Boelenslaan 11 en vanaf de Oranjelaan (achter De Schalm langs). Vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 09.00 uur ‘s morgens is de toegang gesloten.