Privacy statement

Privacy Statement website

Parochie LVC Parochie LVC, gevestigd aan Pastoraal centrum Pastoor Ohllaan 36 3451 CC Vleuten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring  ten behoeve van de website www.lichtvanchristus.nl.

Contactgegevens:

Pastoraal centrum Pastoor Ohllaan 36 3451 CC Vleuten 0306774571

pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl

Functionaris Gegevensbescherming van Parochie LVC (RKK):  

https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/contactformulier-functionaris-gegevensbescherming/#

Persoonsgegevens die wij verwerken

Parochie LVC verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, ook niet van bezoekers  die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Parochie LVC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Parochie LVC analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Parochie LVC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Parochie LVC verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Delen van persoonsgegevens met derden

Niet van toepassing

Cookies

Parochie LVC gebruikt voor de website www.lichtvanchristus  alleen analytische cookies van Google die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de analyse van bezoek gegevens  van de website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Parochie LVC verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Parochie LVC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn,  er aanwijzingen zijn van misbruik of u wilt meer informatie neem dan contact op via pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl