Info over de kerkelijke uitvaart

Keuze uit verschillende vormen van kerkelijk uitvaart

Als geloofsgemeenschap willen en mogen we niet tekort doen aan de eigen katholieke identiteit, maar tegelijk is het nodig rekening te houden met ieders persoonlijke situatie. Er is een verschillend aanbod nodig in de wijze waarop de kerkelijke uitvaart plaatsvindt. Om te kunnen bepalen wat passend is in elke situatie is overleg en uitleg nodig. Hieronder volgt een overzicht. Hopelijk helpt dit overzicht u om wanneer u met dit droevige onderwerp wordt geconfronteerd de keuze te maken die bij u past.  Voor nadere informatie of overleg kunt u terecht bij de leden van het pastorale team.

Korte gebedsdienst

Eenvoudige, sobere, maar spirituele viering, geleid door de priester, pastorale werk(st)er of een parochiële voorgang(st)er. In overleg met hem/haar wordt gekeken wat de beste invulling is.Overlijden van oude site In deze gebedsdienst is plaats voor een gedicht, een persoonlijke herinnering en meditatieve muziek. Medewerkers van de parochie zorgen graag voor een liturgieboekje. Deze viering duurt ongeveer drie kwartier. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.30 uur.

Waarom zou u kiezen voor deze vorm van afscheid? Omdat u een kerkelijk afscheid op prijs stelt, maar zich om verschillende redenen wat minder thuis voelt in de traditionele woorden en gebruiken.

Woord- en gebedsdienst

Duidelijk herkenbaar als kerkelijke viering. Er wordt steun gezocht in de Bijbel en in het Evangelie van de verrijzenis. Bekende liederen worden gezongen. De priester, pastorale werk(st)er of een parochiële voorgang(st)er leidt deze viering. In overleg met hem/haar wordt gekeken wat de beste invulling is. In deze Woord- & Gebedsdienst is ook plaats voor persoonlijke bijdragen in de vorm van een gedicht of een herinnering. Het koor van de parochie verzorgt met veel toewijding de zang. Medewerkers van de parochie zorgen graag voor een liturgieboekje. Deze viering duurt ongeveer een uur. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.30 uur.

Waarom zou u kiezen voor deze vorm van afscheid? Omdat u wel een duidelijke band met de geloofsgemeenschap voelt, maar u kiest bewust niet voor een eucharistie en communie, bijvoorbeeld omdat de meeste personen in uw omgeving niet katholiek zijn.

kaarsjes

Eucharistieviering

In de eucharistieviering wordt het offer van Christus opgedragen, in het bijzonder voor de overledene, en de communie uitgereikt. De priester leidt deze eucharistie en onderhoudt het contact met familie. Op uw verzoek of op initiatief van het pastorale team kan ook de pastorale werk(st) er betrokken zijn bij deze viering door mee te helpen bij de voorbereiding en bijvoorbeeld door de overweging te houden. Gezien de duur en het karakter van de eucharistie zullen persoonlijke bijdragen zoals een gedicht of een gedachtenis beperkt in aantal en lengte zijn. Het koor van de parochie zorgt vol toewijding voor de vaste gezangen en enige herkenbare liederen. Medewerkers van de parochie zorgen graag voor een liturgieboekje. De eucharistie duurt ongeveer 70 minuten. De gebruikelijke aanvangstijd is 10.30 uur.

Waarom zou u kiezen voor deze vorm van afscheid? Omdat u zich nauw verbonden voelt bij de geloofsgemeenschap en rooms-katholieke geloofstraditie. U verwacht ook van uw omgeving respect voor deze vorm van afscheid.

Avondwake

Deze korte gebedsdienst vindt plaats aan de vooravond van de afscheidsviering in de kerk (maar kan in bijzondere situaties ook thuis, in een verzorgingshuis of in de aula van een uitvaartverzorging gehouden worden). De viering wordt verzorgd door medeparochianen die lid zijn van de werkgroep Avondwake. In overleg met hen wordt de viering samengesteld. Als regel duurt de avondwake een half uur tot driekwartier. Dit is afhankelijk van de persoonlijke bijdragen van de familie. Belangrijk is ook dat men na afloop persoonlijk afscheid kan nemen en de familie kan condoleren. Er is orgelspel of meditatieve muziek. Een boekje voor de avondwake is beschikbaar.

Waarom zou u kiezen voor een avondwake? U houdt er rekening mee dat veel meelevende vrienden en bekenden ’s avonds wel afscheid kunnen nemen, maar overdag geen vrij hebben. U wilt uw naaste omgeving in de gelegenheid stellen om in stappen naar het laatste afscheid toe te leven.

In verband met de eucharistieviering is het niet mogelijk een avondwake te houden op maandagavond. In voorkomende situaties kan er eventueel een avondwake worden gehouden op zondagavond.

Gebedsdienst in het crematorium

De afscheidsplechtigheid vindt in haar geheel plaats in het crematorium. In de aula van het crematorium wordt geen eucharistie gevierd en communie uitgedeeld. De gebedsdienst wordt geleid door een priester, pastorale werk(st)er of een parochiële voorgang(st)er. De viering wordt in overleg ingevuld. Er is ruimte voor persoonlijke bijdragen in de vorm van een gedicht, herinneringen en meditatieve muziek. Medewerkers van de parochie zorgen graag voor een liturgieboekje. De beschikbare tijd in de aula van het crematorium is in de regel beperkt. Normale tijd is een half uur. Een uur kan soms ook, maar dat moet vooraf gereserveerd zijn bij de beheerder van het crematorium. Het tijdstip van de gebedsdienst in het crematorium is mede afhankelijk van welk moment een aula beschikbaar is. Overleg daarover is noodzakelijk, niet alleen met het crematorium, maar ook met de betrokken priester, pastorale werk(st)er of een parochiële voorgang(st)er, anders is teleurstelling niet uitgesloten.

Waarom zou u kiezen voor deze vorm van afscheid? U vindt het bezwaarlijk dat familie, vrienden en bekenden eerst naar de kerk moeten komen en daarna de reis naar het crematorium ondernemen. U wilt wel een kerkelijk afscheid, maar eenvoudig en sober in de aula van het crematorium