Eerste Heilige Communie

Vanaf januari gaat de voorbereiding op de 1e H. Communie weer van start. Ook dit jaar worden alle kinderen die in groep 4 zitten, of die 7-8 jaar oud zijn, uitgenodigd om mee te doen.

In vier bijeenkomsten op zondagochtend tijdens de mis, worden de kinderen voorbereid op dit mooie en feestelijke Sacrament. Daarnaast zijn er – onder voorbehoud – enkele extra activiteiten zoals het bezoek aan een bakker, een rondleiding door de kerk, en het vieren van Psalmzondag.

In totaal zijn er dit jaar 7 leerzame en leuke bijeenkomsten en activiteiten voor de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van de kleurrijke en creatieve methode ‘Blijf dit doen’.

Informatieavonden

De voorbereiding op de 1e H. Communie begint met een informatiebijeenkomst op 8 januari in De Meern om 15:30 uur in de Mariakerk of op 15 januari in Vleuten om 15:30 uur in de Willibrordkerk. U kunt zelf kiezen in welke kerk uw zoon of dochter de 1e H. Communie zal ontvangen, op deze locatie worden ook de lessen gevolgd.

Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.

De 1e H. Communieviering in de Mariakerk te De Meern zal plaatsvinden op zondag 12 juni om 10:00 uur. De viering in de Willibrordkerk te Vleuten zal plaatsvinden op zondag 19 juni om 11:00 uur.

Dataschema en Coronavirus

Als wij beginnen ontvangt u een dataschema met alle bijeenkomsten en vieringen. Mogelijk is het echter nodig dat wij gedurende de voorbereiding vanwege Coronamaatregelen hiervan moeten afwijken. Uiteraard zal dit in overleg met u gebeuren.

Met vriendelijke groet,
Coördinator Julia Schevers
1ecommunie@lichtvanchristus.nl