Inwijden nieuwe woning

Een huis bestaat niet alleen uit stenen of beton en hout en aluminium. Een echt huis is een thuis. Om je thuis te voelen is een bepaalde sfeer nodig. Die kun je bepalen door de inrichting. Maar een thuis vraagt ook om een geest waarin je leeft met elkaar. Die goede geest begint met respect voor elkaar.
Een huis is ook de plek waar je anderen in je leven toelaat: de kinderen die geboren worden, de familie en vrienden die op bezoek komen, hulpverleners op wie je een beroep moet doen, en mensen in nood die in beroep op jou doen.
Op gelovigen die samen leven onder één dak, is heel bijzonder van toepassing de uitspraak van Jezus: “waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden”.

Op een bepaalde manier is God zelf als gast aanwezig in onze woning. We mogen zijn geest daar ontmoeten in de omgang met elkaar, maar ook in de stilte. Juist als we God toelaten in ons huiselijk leven, ervaren we dat hij ons echt een thuis biedt. Hier op aarde, maar ook eens in de hemel. “En als onze aardse tent wordt afgebroken, richt God voor ons een huis op in de hemel, niet met handen gemaakt, maar iets dat nooit vergaat” (1e brief aan de gelovigen te Korinthe hoofdstuk 4:16 etc.).

Woninginzegening_klein

Inwijden van een nieuwe woning

In de christelijke traditie is het een goede gewoonte geweest om na de verhuizing naar een nieuwe of andere woning de pastor uit te nodigen voor een bezoekje en het huis te zegenen. Dit is een eenvoudig ritueel maar tegelijk een veelzeggend monument dat in de geest wordt opgericht.  De zegening gebeurt met wijwater en een palmtakje en een kort gebed.

Door de vele nieuwe bewoners en verhuizingen naar en binnen onze parochie zullen de pastores niet in alle gevallen zelf beschikbaar zijn. Maar in dat geval zijn er toegewijde en toegeruste medewerkers die namens de pastor een huiszegening kunnen doen. Een goede gelegenheid om nader kennis te maken en je thuis te voelen in de geloofsgemeenschap, die beeld is van Gods huis.

Voor meer info en om verzoeken tot inwijding van een huis pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl.