Inspiratie

Geloven is iets waar je naar kunt verlangen en waar je intens genoegen aan kunt beleven. Je hebt zin in geloven. De geloofsgemeenschap wil je daarbij helpen en binnenleiden. Geloof geef je leven zin en samenhang. Je vind om zo te zeggen zin in geloven. Daarom kun je er ook met elkaar over in gesprek gaan en bewuster gaan geloven.

Hier vindt u informatie over het aanbod in onze plaatselijke geloofsgemeenschap aan gezamenlijke bijbelstudie, catechese aan volwassenen, bezinningsdagen, inspirerende ontmoetingen en groepen, en het oecumenisch leerhuis. Ook teksten van preken, overwegingen die in de vieringen hier zijn uitgesproken, en meditatieve artikelen door het pastorale team kunt u hier naslaan.

Leven is een weg van vallen en opstaan, loslaten en leren. Een metafoor voor leven is b.v. ‘je eigen weg gaan’. Hoe God met ons die weg gaat, hoe wij omgaan met wat wij tegenkomen aan nieuwe en oude dingen, hoe wij de band met God en met elkaar bewaren, daarover komen wij samen en praten erover. Op deze bladzijden vindt u wellicht iets van uw belangstelling, waar uw hart naar uit gaat.