Inzameling voor de Voedselbank

 

Voedselbankplus Leidsche RijnSinds 2004 – toen wij als gemeenschap het 10-jarig bestaan vierden van de Parochie Licht van Christus – organiseren wij elk eerste weekend van de maand een voedselinzameling in onze beide kerken. Op deze manier houden wij ons als parochie bezig met verkondiging en diaconie. Vanwege de Coronamaatregelen in 2020 is de inzameling gewijzigd en kan men dagelijks spullen brengen naar de Mariakapel van beide kerken

Hoe gaat het in zijn werk?

Lang houdbare producten kunnen worden gebracht in de Mariakapel van beide kerken. De opgehaalde producten worden 1x per maand op maandag door een vrijwilliger naar de Voedselbank gebracht. De ingezamelde spullen worden door de Voedselbank verdeeld voor elk gezin dat ingeschreven staat bij de Voedselbank Leidsche Rijn. De pakketten worden aangevuld met verse producten.

Helpt u ons mee?

Een voedselpakket van Voedselbank Leidsche Rijn bestaat uit een krat met levensmiddelen voor drie dagen. Het bevat onder andere: rijst, pasta, aardappels, vlees, huishoudelijke artikelen en hygiëneproducten. Kortom: boodschappen en producten die nodig zijn om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
De voedselbank heeft altijd voedsel nodig. Zij willen graag dat onze parochie doorgaat met de voedselinzameling van lang houdbare producten.
En ook producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen zijn welkom.

  • Voor informatie over de inzameling in de Mariakerk en Willibrordkerk kunt u bellen met het secretariaat van de parochie: 030-6774571

Geld overmaken kan ook

Sommige mensen maken liever geld over dan dat ze voedsel brengen. Dat is ook prima. U kunt de Voedselbank financieel steunen door elk gewenst bedrag over te maken naar rekeningnummer:  NL62 RABO 0175829578 t.n.v. Stichting Voedselbankplus Leidsche Rijn

Coördinator: Sabiet Balwant-gir
Telefoon: 06 21492637
E-mail: voedselbankplusleidscherijn@gmail.com
Website: https://voedselbankplusleidscherijn.nl/

Luister hier naar het dankwoord door pastoor Los op zondag 7 december 2014 tijdens de Mis.
Bekijk hier de Folder Voedselbank Leidsche Rijn.

Wij wensen ieder van u veel succes met uw vrijwilligerswerk voor onze mooie geloofsgemeenschap!

Namens Werkgroep Voedselinzameling parochie Licht van Christus