Inzameling voor de Voedselbank

 

Voedselbankplus Leidsche RijnZoals u  wellicht gemerkt heeft, verzorgen wij elk eerste weekend van de maand een voedselinzameling in onze beide kerken. Deze actie bestaat sinds 2004 toen wij als gemeenschap het 10-jarig bestaan vierden van de Parochie Licht van Christus. Op deze manier houden wij ons als parochie bezig met verkondiging en diaconie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke eerste zaterdag en zondag van de maand brengen de kerkgangers lang houdbare producten naar de kerk voor de Voedselbank Leidsche Rijn. Achter in de kerk staat een gastvrouw die de spullen in ontvangst neemt en in kratten legt. Tijdens de Eucharistieviering wordt symbolisch een mandje met een deel van de ingezamelde producten naar voren gebracht. De opgehaalde producten worden op maandag door een vrijwilliger naar de Voedselbank gebracht. De ingezamelde spullen worden door de Voedselbank verdeeld voor elk gezin dat ingeschreven staat bij de Voedselbank Leidsche Rijn. Momenteel zijn dat ca. 100 gezinnen. De pakketten worden aangevuld met verse producten.

Vrijwilligers

Er zijn vaste gastvrouwen die ons hierbij helpen. In de Mariakerk is op zaterdagavond een vacature en op zondag is dat Toos Ots. Als een van de dames afwezig is, zijn er soms invallers die hun taak waarnemen. In de Willibrordkerk in Vleuten is een vacature op zaterdagavond. Op zondag is dat Margaret van Rooijen met haar dochtertje Linda. Af en toe helpen de kosters ons als er een invaller nodig is. Toos en haar man Lauw Ots, brengen het ingezamelde voedsel in de Mariakerk op maandag naar de Voedselbank.  Het ingezamelde voedsel in Vleuten wordt ook door een vrijwilliger opgehaald en naar de Voedselbank gebracht.

Helpt u ons mee?

Een voedselpakket van Voedselbank Leidsche Rijn bestaat uit een krat met levensmiddelen voor drie dagen. Het bevat onder andere: rijst, pasta, aardappels, vlees, huishoudelijke artikelen en hygiëneproducten. Kortom: boodschappen en producten die nodig zijn om in je levensonderhoud te kunnen voorzien.
De voedselbank heeft altijd voedsel nodig. Zij willen graag dat onze parochie doorgaat met de voedselinzameling van lang houdbare producten.
En ook producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen zijn welkom.

  • Voor informatie over de inzameling in de Mariakerk kunt u bellen met Toos Ots: 030-6663782.
  • Voor de Willibrordkerk kunt u rechtstreeks met het secretariaat bellen: 030-6774571.

Geld overmaken kan ook

Sommige mensen maken liever geld over dan dat ze voedsel brengen. Dat is ook prima. U kunt de Voedselbank financieel steunen door elk gewenst bedrag over te maken naar rekeningnummer:  NL62 RABO 0175829578 t.n.v. Stichting Voedselbankplus Leidsche Rijn

Coördinator: Sabiet Balwant-gir
Telefoon: 06 21492637
E-mail: voedselbankplusleidscherijn@gmail.com
Website: https://voedselbankplusleidscherijn.nl/

Luister hier naar het dankwoord door pastoor Los op zondag 7 december 2014 tijdens de Mis.
Bekijk hier de Folder Voedselbank Leidsche Rijn.

Wij wensen ieder van u veel succes met uw vrijwilligerswerk voor onze mooie geloofsgemeenschap!

Namens Werkgroep Voedselinzameling parochie Licht van Christus