Bedevaarten

Op bedevaart gaan is al een zeer oude Christelijke traditie.

Onderweg zijn, is een afspiegeling van de levensweg die we allen mogen afleggen.

Vroeger was reizen niet zonder gevaar en ging het vaak gepaard met ontberingen voordat je uiteindelijk op een Heilige en veilige plaats aankwam. Vaak ging men op reis om boete te doen of om een gebedsverhoring af te smeken, bijvoorbeeld om genezing van ziekten, of om een goede levenspartner te vinden.

In  de latere eeuwen zijn er bijzondere routes gecultiveerd en veel daarvan zijn jaarlijkse tradities geworden. Zo’n reis is een goede manier om geestelijk op te laden. Natuurlijk is het ook genieten van alles wat de reis je brengt.

In onze parochie zijn er nog twee broederschappen actief die een jaarlijkse bedevaart organiseren. In maart is er de Stille Omgang. In een nacht van zaterdag op zondag wordt deze stille tocht gelopen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken. In augustus is er de bedevaart naar Maria in Kevelaer: de Troosteres van de Bedroefden. Ook is er de grote bisdom bedevaart naar Lourdes die elke 3 jaar plaatsvindt waar onze parochie zich bij aansluit.

Parochianen die op pelgrimage gaan kunnen vooraf de Pelgrimszegen vragen aan de pastoor.

Misschien gaat u ook op reis naar het Heilige Land,  of loopt u de voettocht naar Handel en wilt u dat met ons delen. U kunt dan contact opnemen met Karin van der Helm 06- 29244981 karin.vanderhelm@planet.nl.

Verslag Bedevaart Kevelaer 2020

Dit jaar was er wel een hele bijzondere bedevaart naar Kevelaer.

Geen touringcar bussen gevuld met pelgrims, maar enkele gezinnen met personen auto’s. Vanwege de Corona pandemie en de daarme gepaard gaande gezondheidsrisico’s, waren er met de 280ste Utrechtse Bedevaart maar 20 personen naar Kevelaer afgereisd.

We verzamelden gewoon op het vertrouwde plein en vertrokken met bisschop Hoogenboom en de grote bedevaartskaars meedragend, naar de genade kapel. Tijdens de processie baden we de rozenkrans en hielden de onderlinge afstand van 1,5 meter in de gaten. We verzamelden met de kleine groep in de kaarsen kapel. Deze had een geheel andere aanblik door de steigers aan de buitenkant, waar ze aan het renoveren waren. Maar vooral binnenin was de aanblik anders. Er branden beduidend minder pelgrims kaarsen in de kerk maar er heerste een hele andere sfeer. De verlichting brandde volop zodat de kerk stralend was verlicht en er klonk warme orgelmuziek van Pieter Koning. Op ieder bankje zat 1 pelgrim en daarmee was de kaarsenkapel gevuld. De pastoor van Kevelaer heette ons zeer hartelijk welkom in deze ook voor Kevelaer moeilijke periode. We waren er meer dan welkom en dat was voelbaar. De eensgezindheid was groot en daarmee de intentie tijd van de Heilige mis groter dan anders. De gewijde kaars met onze voorbeden brandt weer een jaar bij Maria. Zij zal ons de kracht en troost schenken die we nodig hebben. Na afloop is de gebruikelijke foto gemaakt op de trappen van de baseliek en was iedereen uitgenodigd wat te gebruiken in de Golden Apfel.

Met het weer hadden we enorm geboft. De zon scheen en we konden buiten op het terras zitten. Een ieder was vrij, hoe verder de dag door te brengen. Het was goed elkaar weer te ontmoeten en we waren allen bemoedigd en vol vreugde weer naar huis gegaan.

Hopelijk mogen we het volgend jaar Maria in gelukkiger omstandigheden bezoeken.

21/22 maart 2020: Loop mee met De Stille Omgang in Amsterdam

(in het jaar van de eucharistie)

In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart wordt in Amsterdam de Stille Omgang gelopen. Vanuit het hele land lopen mannen en vrouwen deze nacht die oude traditie die is ontstaan na het zgn. ‘Mirakel van Amsterdam’. Ieder kan op zijn eigen Stille wijze zo het wonder gedenken en zijn of haar  zorgen aan de Heer voorleggen. Dit jaar zullen er ook zeeverkenners uit Breukelen meegaan.  Zij dragen het Vredeslicht mee, welke in de adventstijd vanuit Betlehem naar Nederland is gebracht. De route die wordt gelopen is dezelfde als die van de middeleeuwse Mirakelprocessie.

De geschiedenis van Het Mirakel van Amsterdam

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven. Het braaksel werd opgevangen en in het brandende haardvuur van zijn kamer geworpen.

Maar na verloop van tijd zweefde er in het vuur een witte, volkomen gave hostie.

Het vuur had het Heilig Sacrament niet aangetast. Was dit nog niet miraculeus genoeg ?  De volgende dag werd de heilige hostie door de priester van de Oude of Nicolaaskerk opgehaald en naar de kerk gebracht. Echter op wonderbaarlijke wijze keerde ze naar het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen, definitief de hand van God te  herkennen. Het duidde tevens God’s wens aan om de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, openbaar te maken en gestalte te geven. Sedert die tijd trekken velen vanuit heel Nederland naar Amsterdam om daar de jaarlijkse processie te lopen welke bekend staat als de “Stille Omgang”  Zo werd in de Middeleeuwen de stad de grootste bedevaartsplaats van Europa. Dat Amsterdam in de tweede wereld oorlog voor een bombardement gespaard is gebleven wordt ook aan de voettocht toe geschreven.

Interesse om mee te gaan? Lees hier verder!

Vanuit  de parochie vertrekt een groep wandelaars op zaterdag 21 maart om 21.15 uur per bus, vanaf La Place De Meern (Afrit A12). We beginnen om 23.30 uur met een H.mis in de O.L.V. Kerk aan de Keizersgracht alvorens we starten met lopen.

Voor slechts 6 euro kunt u dit jaar mee incl. een kop koffie na afloop.

U kunt het initiatief ook ondersteunen door voor 2 euro lid te worden van de Stille Omgang.  Contactpersoon is  Karin van der Helm  tel 06-29244981

 

Verslag van Utrechtse Bedevaart naar Kevelaer – 2019

Met 4 bussen vertrok de Utrechtse Broederschap  woensdagmorgen 28 augustus naar Kevelaer. In Cuyk was er een tussenstop met koffie en gebak, waar de pelgrims elkaar konden ontmoeten. Aangekomen in een zon overgoten Kevelaer, stelden we ons op voor de feestelijke intocht. Al biddend en zingend liep de kleurige stoet achter het kruis, vaandel en bedevaartskaars aan, het oude stadje in.

De Utrechtse hulpbisschop Mgr. Hoogeboom heette ons allen welkom in de grote rijk versierde Mariabasiliek. Het thema van dit jaar was: Tot wie zouden wij anders gaan?

Na het middag eten kon men kiezen voor de kleine of grote kruisweg. Vanwege de hoge temperatuur was het voor sommige mensen wel een opgave, maar… dan heb je ook wat. De misdienaars uit onze parochie, stonden in het park bij iedere statie met hun toortsen op wacht . Al zingend en biddend eerden we de Heer, die zijn leven voor ons gegeven heeft.

’s Middags was men vrij om het stadje te verkennen, van een terrasje te genieten, een souveniertje te kopen of juist de stilte op te zoeken.

’s Avonds vond in de prachtige basiliek de avondmis plaats. Het rijke roomse leven kwam hier weer tot leven. Ondersteund door het grote koor, zong de volle kerk goed mee. Een vurige, hoopgevende verkondiging,  maakte dat eenieder vol vreugde de kerk verliet.

Met een brandende kaars in de hand, startte aansluitend de lichtprocessie over de Kapellenplatz. Deze eindigde met een kort avondgebed bij de Genadekapel. Met koffie en een glaasje was het buiten heerlijk napraten over de fijne dag. (De deelnemers van de 1daagse reis, namen afscheid om weer naar huis te gaan.)

Op donderdag 29 augustus begon de ochtendmis om 10.15u  in de Forum Pax Christi. Tijdens deze viering werden de namen van de overledenen genoemd en bloemen geplaatst onder het kruis. Voor we er erg in hadden was de vrije tijd erna, snel om. Na het eten stond het slotlof op het programma en het maken van de groepsfoto.

De bisschop zegende onze devotionalia waarbij Fadel het wijwatervat mocht dragen. Zelf ontvingen we de Eucharistische zegen met het Allerheiligste, terwijl Cyrus de bellen deed rinkelen. Mgr Hoogeboom gaf ons het advies om al de ontvangen gaven in ons hart te bewaren als in de koelkast: Een plek waar je de spullen in vers houdt en die je regelmatig opendoet, om er iets uit te halen.  Een mooie zendings boodschap voor thuis. Het was heerlijk om bij Maria (Troosteres van de bedroefden) iets van het hemels koninkrijk te mogen ervaren.

Volgend jaar op woensdag en donderdag 26 en 27 augustus, hopen we weer naar Kevelaer te kunnen gaan. (zie ook de website)  

 

 

 

 

 

Jubileumlogo

Ter gelegenheid van het 275 jarig in 2015 bestaan in heeft het bestuur besloten om een nieuw logo te laten maken. Het nieuwe logo dat u hier ziet is ontworpen door Bert Middelweerd, zoon van de oud voorzitter mr. H.A.C. Middelweerd.
Voor de achtergrond is het wapen van de stad Utrecht getekend zoals dat in 1740 werd gebruikt en voor de voorgrond een afbeelding van de Genadekapel.
Een combinatie derhalve van het mooie historische symbool van de mantel van Sint Maarten en een kenmerkend beeld van het huidige Kevelaer.

PDF 3