Vacatures voor vrijwilligers

volunteers-601662_1920In een eigentijdse geloofsgemeenschap worden vele taken verricht door vrijwilligers. Op veel terreinen zetten parochianen zich in om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Sommigen voelen zich daardoor sterker verbonden met de kerk, anderen vinden het een zinvolle besteding van hun tijd omdat ze iets kunnen betekenen voor anderen. En altijd is het spreekwoord van toepassing: vele handen maken licht werk.

Bestuurslid communicatie/PR/marketing

Het parochiebestuur van de r.-k. parochie Licht van Christus zoekt een bestuurslid dat de portefeuille communicatie, PR en marketing op zich wil nemen. Deze portefeuille is nieuw binnen het bestuur. Het parochiebestuur bestaat uit vrijwilligers   Wij zijn op zoek naar een enthousiast en gemotiveerd medebestuurslid.

Doel van de portefeuille communicatie is het ontwikkelen en implementeren van een goed op elkaar afgestemde communicatiestrategie. Hierbij worden zowel traditionele als nieuwe media ingezet. De doelgroepen betreffen met name: vrijwilligers, parochianen en bewoners (Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn).

Met een duidelijke en effectieve communicatie beogen wij:

  • Het bevorderen van betrokkenheid bij de parochie van vrijwilligers en parochianen
  • Bewoners te informeren en te interesseren voor onze parochie
  • Het levend en vitaal houden van de parochie door werving van nieuwe parochianen en vrijwilligers

Voor een aanstelling door het bisdom wordt van u verwacht dat u rooms-katholiek bent en in de parochie woont.

Voelt u zich aangesproken door deze vacature en heeft u interesse om bestuurslid te worden, dan kunt u een e-mail sturen naar: bestuurssecretaris@lichtvanchristus.nl

Gezocht: vrijwilligers voor welkom heten

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mensen welkom willen heten voor de Eucharistieviering in Vleuten of De Meern op de zondagochtend. Het plan is dat per dienst 2 vrijwilligers 20 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zullen zijn.

Wat wordt van u verwacht?  U heeft affiniteit met de kerk, u bent gastvrij en communicatief vaardig. Als vrijwilliger heet u bezoekers welkom en bent u aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over bijvoorbeeld eventuele bijzonderheden over de viering. Heeft u interesse? U kunt een email sturen met uw naam en telefoonnummer naar pastoraatsgroep@lichtvanchristus.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kosters gevraagd!

Voor onze beide parochiekerken zijn wij op zoek naar kosters, zowel mannen als vrouwen. Het is mooi vrijwilligerswerk.
De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur per mis, per dienst of per dag.
Inzetbaarheid gaat altijd in overleg en kan 1 tot 7 dagen per week voor kerkdienst, uitvaart, doop en huwelijksviering.
U kunt u aanmelden via: pastoor@lichtvanchristus.nl of via pastoraal centrum 030-6774571

Voor de Mariakerk wordt specifiek een koster gezocht om te helpen bij uitvaarten of huwelijksvieringen. Het is belangrijk dat een uitvaart of huwelijksviering goed wordt verzorgd.
De koster zorgt ervoor dat de kerk gereed is voor de viering en helpt de priester tijdens de viering met  het aanreiken van de wierook, wijwater, microfoon, etc.
Bent u in de gelegenheid om door de weeks te assisteren in de Mariakerk bij een uitvaart of bij een huwelijksviering? De uitvaarten zijn altijd in de ochtend. De huwelijksvieringen zijn in de middag (ca. 3x per jaar) en hiervan is de datum ruim van tevoren bekend. Wij zoeken zowel mannen als vrouwen.

Onze kosters zijn graag bereid u te helpen met het leren van alle handelingen die verricht moeten worden.
U kunt u aanmelden via: pastoor@lichtvanchristus.nl of via pastoraal centrum 030-6774571

Werkgroep “Werk in de kerk” – Mariakerk

Eens in de 6 weken wordt er door een groep de kerk schoongemaakt. De mensen worden steeds ouder (zijn tussen de 70 en 80 jaar). Voor velen wordt het te zwaar. We zoeken dan ook dringend vrijwilligers om ons te komen versterken!

Het werk bestaat uit: stofzuigen, afstoffen en soppen.
Deze werkzaamheden nemen ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.
En worden gedaan op:
Maandagmorgen van 8.00 uur tot 10.00.
Vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur

Wij zijn nu nog met 3 groepen, iedere groep bestaat uit 3 – 4 personen M/V.
Na afloop wordt er gezellig een kopje koffie gedronken en bij gekletst.

Heb je interesse? Neem dan contact op met: mobecking@hotmail.com

Vacatures voor de MOV-groep (Vleuten en De Meern)

Zoekt u leuk vrijwilligerswerk en droomt u ook van een betere wereld waarin we samen delen en iets voor elkaar kunnen betekenen? Dan is de MOV net wat voor u. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede van de parochie Licht van Christus. De MOV-groep telt momenteel zes leden, allen afkomstig van de Willibrordkerk. Wij zouden het heel fijn vinden als er een paar extra handen komen. Mensen vanuit de Mariakerk zijn ook van harte welkom, wij zijn tenslotte één. Lees hier meer over de MOV groep.

Activiteiten
Wij hebben activiteiten tijdens de advent, het vasten en de Vredesweek. Gedurende de rest van het jaar zamelen wij geld en goederen in voor een kindertehuis in de Oekraïne.
Wij zijn heel blij als u handig bent met Word en/of Excel. Wellicht vindt u het leuk om op een braderie te staan; kerststukjes of vredeswensen te maken. Veel tijd kost het u niet. 6 keer per jaar treffen wij elkaar om alles af te stemmen.

Wilt u meer weten of uw interesse kenbaar maken?  Mail dan naar hansenjokezwamborn@multibit.nl of bel voorzitster Joke Zwamborn: 030-677 2906

Namens de MOV, alvast bedankt voor uw reactie!

 

Vacatures voor de PCI: voor het bestuur en als lid

Ben jij geïnteresseerd in mensen, wil je graag helpen, vind je het fijn om samen te werken met buurtteams, andere kerken en organisaties in Leidsche Rijn dan ben jij degene die wij zoeken.

Wij hebben verschillende mogelijkheden:

Bestuur: Je wilt graag mee het beleid van de PCI vorm geven en in het bestuur plaats nemen. Dan ben je 1x per maand ongeveer 2 uur kwijt om te vergaderen. Wil je als lid van het bestuur je ook inzetten voor een aantal hulpvragen, dan moet je rekening houden met ongeveer een dagdeel per week en soms meer.

Lid: Wil je alleen mensen helpen in vervelende situaties, dan kan dat ook. De tijd die je kwijt bent ligt aan het aantal hulpvragen waar jij verantwoordelijk voor bent. Deze hulpvraag krijg je via het bestuur van de PCI. Natuurlijk mag je zelf ook hulpvragen indienen.

Verder bereiden wij samen de actie voor om een bijdrage te vragen voor het werk van de PCI.

Voor vragen en/ of meer informatie kan je terecht bij:

  • Ria Ypma,  06-37202782
  • Jacquel Wessels: 030-2281190
  • Ton Morssink: 06-53346184

E-mail: pci@lichtvanchristus.nl

De kindernevendienst projectgroep Mariakerk (De Meern) zoekt ouders die willen helpen!

Op dit moment (maart 2017) zoeken we ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij de projectgroep Kindernevendienst Mariakerk. We vergaderen meestal twee weken vóór de kindernevendienst een avond om alles door te nemen: we lezen en bespreken een verhaal dat aansluit bij de viering in de kerk en dat toegankelijk is voor de kinderen. Daarnaast bedenken we een passende creatieve activiteit. Je hoeft zelf niet heel creatief te zijn of bijvoorbeeld heel “bijbelvast”: we leren van en met elkaar en komen zo onder andere tot mooie gesprekken en goed bezochte kindernevendiensten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marie-Louise van Doorn door een mail te sturen naar: magr_van_doorn@hotmail.com of kom gerust na de kindernevendienst van 26 maart,  2 of 9 april naar één van ons toe. We beantwoorden graag je vragen. En een keertje mee vergaderen om een gevoel erbij te krijgen is natuurlijk ook mogelijk!

Gezocht: Gastvrouw pastoraal centrum

Onlangs heeft, na ruim 5 jaar, mevrouw Annie Redelijk afscheid genomen als gastvrouw op het pastoraal centrum. Zij heeft, vanaf de eerste dag dat wij gebruik maken van de diensten van gastvrouwen, dit vrijwilligerswerk met veel liefde en enthousiasme gedaan. Om gezondheidsredenen moest mevrouw Redelijk nu stoppen. We zullen haar vertrouwde aanwezigheid missen.

We zijn op zoek naar aanvulling van het team gastvrouwen. De gastvrouwen ontvangen bezoekers van het pastoraal centrum, zorgen voor koffie en thee, ruimen op en doen de voorkomende werkzaamheden. Als zij dat willen kunnen zij ondersteuning bieden aan het parochiesecretariaat. Het rooster voor de aanwezigheid van de gastvrouwen wordt vanzelfsprekend in overleg gemaakt. De meeste gastvrouwen hebben een vaste dag waarop zij aanwezig zijn.

Als u denkt dat dit iets voor u is, neemt u dan s.v.p. contact op met het pastoraal centrum, tel. 030-6774571. U bent van harte welkom!

Mensen gezocht voor de Thuiscommunie-groep in de Mariakerk

De thuiscommunie groep zou vier mensen kunnen gebruiken, die ongeveer één keer per maand een ronde zouden willen doen.

Zestien jaar geleden werd Tino Grul gevraagd mee te doen met de thuiscommunie, pastoor Vaassen had nieuwe mensen nodig om de Heilige communie rond te brengen bij de zieken in de parochie. Samen met Truus van Schip vulden zij de thuiscommunie groep aan, omdat er behoefte was aan meer mensen om dit werk te doen. Gevraagd naar zijn ervaringen de afgelopen zestien jaar geeft Tino aan dat je natuurlijk wel een beetje moet durven mee te gaan in wat mensen voelen die ziek zijn, die niet meer ‘gewoon mee kunnen draaien’ in de maatschappij. Je kan aan de ene kant niets doen voor deze mensen, maar aan de andere kant kan je toch iets betekenen door de communie uit te reiken, er te zijn en mee te leven. Ook moet je een beetje je plankenvrees kwijt en je de regels eigen maken, omdat je toch de kerk vertegenwoordigt. Maar het is ook belangrijk dat je jezelf blijft en op je eigen manier contact maakt met de mensen. Als daar tijd voor is, is het fijn om even een praatje te maken. Mensen waarderen het enorm dat je de communie komt brengen en samen met hen bidt. Het geeft heel veel voldoening om op deze manier te laten zien dat je als kerk meeleeft met zieke mensen. Tino heeft, omdat hij het werk voor de kerk zolang heeft volgehouden, ondanks zijn achteruit gaande gezondheid, de Penning van St. Willibrord ontvangen van het Bisdom. Pastoor Los heeft deze penning op de nieuwjaarsreceptie aan hem uitgereikt. Tino kijkt met dankbaarheid terug en is voldaan dat hij voor zoveel mensen wat heeft kunnen betekenen. De thuiscommunie groep bedankt Tino en allen die zich voor de thuiscommunie hebben ingezet hartelijk en doet hierbij een oproep aan (jonge) mensen uit onze parochie die zich bij de kerk betrokken voelen en de groep willen versterken. De thuiscommunie groep zou vier mensen kunnen gebruiken, die ongeveer één keer per maand een ronde zouden willen doen. Wanneer u zich hiervoor zou willen aanmelden, dan kan u een mailbericht sturen aan Tiffany Pham op tiffany.pham@ziggo.nl.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers groenvoorziening De Meern!

Als u wel eens op het kerkhof van de Mariakerk komt, kunt u vaststellen dat dit er uitstekend bij ligt. Het parochiebestuur hecht er groot belang aan dat dit zo blijft. Een groepje enthousiaste actieve vrijwilligers zorgt hiervoor. Het aantal vrijwilligers in dit groepje is echter te klein. Daarom zijn we naarstig op zoek naar versterking. Heeft u/heb je groene vingers en vindt u/vind je het leuk om een paar uur per week actief en zinvol bezig zijn op het kerkhof en rondom de kerk, neem dan contact op met Andre aan de Stegge of de pastoor: aandestegge@lichtvanchristus.nl of pastoor@lichtvanchristus.nl

Ook als u iemand kent op wiens lijf deze functie geschreven staat, kunt u contact met ons opnemen.

Vrijwilliger worden – maar staat hier boven niets voor u bij?

Wilt u zich inzetten op enig gebied binnen onze parochie en bent u benieuwd voor welke werkgroepen of activiteiten vrijwilligers nodig zijn?  Neem dan contact op met het Pastoraal Centrum via telefoonnummer 030-6774571 of stuur een e-mail naar pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl.