De parochie en de AVG

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd.
In de media is daar afgelopen jaar veel aandacht voor geweest en het is daarom goed om stil te staan bij wat de AVG voor onze parochie betekent.
In de periode vooraf en ook vanaf 25 mei 2018 is door de Rooms Katholieke Kerk veel werk verzet om te zorgen dat parochies voldoen aan deze wetgeving.
Centraal is de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor hoe lang? Dat registreren gaat verder dan alleen namen en adressen, ook het vastleggen in beeld en geluid valt onder de privacywetgeving.
Voor onze parochie hebben wij een aantal documenten vastgesteld. Deze documenten zijn grofweg te rubriceren in de volgende
categorieën:

  1. Algemene richtlijnen van de parochie m.b.t. privacy. Deze documenten beschrijven vooral welke gegevens wij registreren en ook hoe u bezwaar kan maken tegen de registratie die in strijd is met het reglement.
  2. Richtlijnen hoe wij omgaan met de AVG rond publicaties en het maken van opnamen in en om de kerkgebouwen. Voorbeeld is o.a. de regeling rond het maken van foto’s in de kerk en het gebruik van foto’s in dit blad.
  3. Richtlijnen t.b.v. de medewerkers van de administratie van de parochie. Deze richtlijnen zorgen er voor dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Hier op de website treft u de documenten aan, op deze wijze kunt u altijd e.e.a. eens nalezen als u een vraag mocht hebben.

Documenten van de parochie Licht van Christus met betrekking tot de AVG

Bewaartermijnen

Contact met de Functionaris Gegevensbescherming

Audio en beeldmateriaal kerken

Drieluik en vrijwilligersblad

Fotomateriaal

Begraafplaatsadministratie

Website