Betalingen

Kerkbalans c.q. Parochiebijdragen

NL73 RABO 0367503417 t.n.v. Kerkbalans Parochie Licht van Christus.

Voor toelichting op de Kerkbalans actie lees ook dit bericht

Uw bijdrage Kerkbalans kunt u nu ook voldoen via iDeal.

Periodiek schenken

Zie rechts in het menu een uitleg over periodiek schenken.

Formulier Periodieke gift in geld vooringevuld

Misintenties en andere giften Mariakerk

NL58 RABO 0140800719 t.n.v. Parochie Licht van Christus – locatie Mariakerk.

Misintenties en andere giften Willibrordkerk

NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus – locatie Willibrordkerk.

Donaties Drieluik

NL52 RABO 0154 547 085 t.n.v. Drieluik Parochie Licht van Christus.

ANBI

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR27093