Trouwen

Huwelijk in de Mariakerk.Twee mensen die elkaar hun liefde verklaren en samen verder door het leven willen gaan als man en vrouw, is een groot mysterie. Het is veel meer dan een samenlevingscontract waarin ze wederzijdse verplichtingen op zich nemen. Elkaar liefde willen schenken, elkaars leven aan elkaar toevertrouwen, misschien ook leven mogen doorgeven aan kinderen, brengt ons in aanraking met het geheim van God zelf die liefde is en schenker van alle leven.

Door de huwelijkssluiting in de kerk spreken man en vrouw hun ja-woord uit tegenover elkaar voor God en mensen.  Zo richten ze een monument op van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.  Dat monument is niet alleen een feestelijk moment zelf, het is ook een teken dat recht overeind blijft staan temidden van alle menselijke onzekerheid en zwakheid. Het is een bron van genade, kracht, wijsheid en hoop.

Wie kunnen hier in de kerk van onze parochie Licht van Christus trouwen?

  • Als je in onze parochie staat ingeschreven of in het gebied van de parochie woont (of komt wonen) en door de doop tot de katholieke kerk behoort;
  • Als je ouders/grootouders hier wonen;
  • Als je niet hier woont, maar gastlid bent of actief bent in de parochie.

Moet je beiden katholiek zijn om voor de kerk te kunnen trouwen?

Je hoeft niet allebei tot de katholieke kerk te behoren om te kunnen trouwen voor de kerk.

  • Een kerkelijk huwelijk is ook mogelijk wanneer je beide gedoopt bent, maar de één in de katholieke kerk, de ander in de protestantse kerk.
  • Een kerkelijk huwelijk is ook mogelijk wanneer de één gedoopt is in de katholieke kerk en de ander niet gedoopt en tot een andere godsdienst behoort of geen godsdienst belijdt.

Vanwege het respect voor elkaars overtuiging  spreekt het  vanzelf dat in de vorm van de kerkelijke viering er rekening mee wordt gehouden als één van beiden niet katholiek is.

Wat moet je doen?

Neem, om teleurstelling te voorkomen, in een vroegtijdig stadium contact op met de het pastoraal centrum van de parochie om met de pastor een datum af te spreken voor de dag van je kerkelijk huwelijk.

De huwelijksviering in de kerk kan beginnen op een tijdstip tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De viering duurt ongeveer 50 minuten (gebedsdienst) of 70 minuten (eucharistieviering).

De bloemversiering wordt vanuit de parochie geregeld   wordt een grote vaas met bloemen opgemaakt en een klein bloemstukje op de altaartafel.  Eventuele wensen t.a.v. van kleur bloemen kunnen worden doorgegeven. De overige versiering in de kerk moet door het bruidspaar zelf geregeld worden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat om een afspraak te maken voor opening van de kerk.

De kosten voor een kerkelijk huwelijk zijn : € 600,–

Dit is inclusief voorbereiding, boekjes en bloemversiering (zoals hierboven aangegeven)

Lees ook meer over de voorbereiding.