Organisatie

Wie is verantwoordelijk in de parochie en voor wat?

In de organisatie dragen velen, beroepskrachten en vrijwilligers, een bepaalde verantwoordelijkheid voor de taak die ze op zich hebben genomen.
Maar ondanks deze eigen verantwoordelijkheid van ieder, is er ook sprake van eindverantwoordelijkheid liggen. De eindverantwoordelijkheid ligt voor pastorale zaken bij de pastoor en het pastorale team en voor financiën en beheer bij het bestuur.

Eindverantwoordelijk voor het pastorale beleid is het pastorale team van de parochie. Dit beleid houdt rekening met de eigen aard en situatie van de parochie binnen het kader van de rooms-katholieke kerk (bisdom en wereldkerk) waar ze deel van uitmaakt.
In het pastorale beleid worden behoeften en ideeën vanuit de parochianen met de eigen inzichten van het pastorale team telkens verwerkt tot nieuw beleid.
De pastorale beleidsstukken worden besproken met het bestuur dat een adviserende functie heeft.
Eindverantwoordelijk voor de financiële middelen, het beheer van gebouwen en goederen, de parochieorganisatie, de vrijwilligers en de publiciteit is het parochiebestuur. Het bestuur stelt het algemene beleid vast. De uitvoering van dit beleid in de praktijk wordt zoveel mogelijk gedelegeerd naar werkgroepen en vrijwilligers

Het beleidsplan van de parochie is te lezen via deze link Parochie beleidsplan

Lees meer over onze visie en missie.

De naam, het logo en het vaandel van onze parochie

Achtergrondinformatie over de naam, het logo en het vaandel van onze parochie, is hier te vinden.