H. Vormsel

We nodigen alle tieners uit die in groep 8 zitten, of tussen 11-14 jaar oud zijn, om komend jaar mee te doen met de voorbereiding op het Vormsel.

De voorbereiding op het Vormsel vindt plaats op een bijzonder moment in het leven van tieners: ze gaan de grote stap maken naar de middelbare school en hun volwassenheid ontluikt.

In zes bijeenkomsten, die op donderdagavond van 19:00-20:30 uur in het Pastoraal Centrum te Vleuten plaatsvinden, gaan we samen nadenken en praten over thema’s als volwassen worden, relaties en vriendschappen, talenten ontwikkelen en levenskeuzes. We ontdekken hoe Gods Heilige Geest ons hierbij helpt. Daarnaast zullen er ook boetegesprekjes plaatsvinden met pastoor Peter. Bij een van de bijeenkomsten ontmoeten wij de vormheer, Mgr. T. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht. In totaal hebben we zo’n 10 bijeenkomsten, activiteiten of vieringen.

Wij vinden het belangrijk om in de voorbereiding de deelnemende tieners aan te spreken op hun eigen ideeën en geloof. In die zin betekent deelname niet dat zij automatisch ook het H. Vormsel moeten ontvangen: er is ruimte om dit persoonlijk te onderzoeken en alle vragen te stellen die opkomen.

Informatie- en kennismakingsavond

Op woensdag 10 januari 2024 vindt om 19:00 uur in het Pastoraal Centrum, Pastoor Ohllaan 36 in Vleuten, een informatie- en kennismakingsavond plaats voor ouders en tieners samen. (Inloop vanaf 18:45u) De Vormselviering zal zijn op zaterdagavond 18 mei 2024 om 19:00 uur in de Mariakerk in De Meern. De vormheer is Mgr. T. Hoogenboom, Hulpbisschop van Utrecht.

 

Aanmelden vormsel

Na 27 januari is aansluiten voor het voorbereidingstraject 2024 helaas niet meer mogelijk.

Vooraanmelding het Heilig Vormsel 2025 via deze link:    vooraanmelding H.Vormsel 2025   Let op: dit is nog geen definitieve inschrijving. Je ontvangt najaar 2024 bericht, als er meer informatie over het nieuwe jaar bekend is.

Voor meer informatie, aanmeldingen voor volwassen vormelingen (16+) of doopaanvragen: secretariaat@lichtvanchristus.nl of tel: 030- 6774571

 

Geloofsvragen vormseltraject tieners:

Aan alle vormelingen wordt gevraagd om tijdens de voorbereidingen op het vormsel helder te krijgen waarom je het sacrament van het H.Vormsel wilt ontvangen, wat het voor jou betekent. Probeer dit antwoord maar eens in een paar zinnen te verwoorden…

Dat is een hele persoonlijke en ook lastige vraag. Er is ook geen eenduidig of fout antwoord op. Het is jouw eigen, zeer persoonlijke antwoord en daar ga je naar op zoek. En dat in een periode in je leven dat er al een hoop veranderd; je gaat van de basisschool naar de middelbare school. Je komt in de pubertijd en je eigen lichaam en gevoelens veranderen, je wordt langzaam volwassen. Wie ben jij? wat voel jij? wat denk jij? wat betekent het geloof voor jou? Wat betekent God voor jou? Wat betekent het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen voor jou? Je hoeft niet dit niet alleen te gaan ontdekken. Het helpt als je hier ook samen met anderen over kunt praten; je ouders, opa, oma of vrienden. Kies zelf waar jij je fijn bij voelt. Karin en Emmy zullen de tieners ook tijdens de bijeenkomsten met kleine stapjes helpen hierover na te denken.

Weet dat je gedurende het traject van de voorbereiding op het H.Vormsel ook altijd persoonlijke geloofsvragen kunt stellen aan Karin of Emmy. (bv. na een bijeenkomst of via privé app)

Als je er met anderen niet uitkomt en je aan het eind van het vormseltraject nog met vragen of twijfels over je vormsel zit, kun je ook een extra gesprekje met pastoor Peter aanvragen. Hij gaat heel graag in op al jouw vragen over het geloof, zodat je uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken. Het is altijd je eigen keuze of je aan het eind van de vormselvoorbereidingen wel of niet het sacrament van het H.Vormsel wilt ontvangen.

We helpen je graag bij deze zoektocht naar jezelf en naar God!