Ziekte

Oprecht aandacht voor de langdurig en ernstig zieken is kenmerkend voor de christelijke geloofsgemeenschap. Jezus zelf was oprecht bewogen om hen. Hij schonk aandacht aan hen. Hij legde ze de handen op. Veel zieken mensen genas hij.
Hij gaf zijn volgelingen de opdracht ook altijd oog voor de zieken te hebben.

In onze ziekteparochie bezoeken vrijwilligers de zieken in de ziekenhuizen of thuis.  De pastores zijn graag bereid met de zieke te bidden en de ziekenzegen te geven of het sacrament van de zieken toe te dienen. Met liefde brengen vrijwilligers op de zondagmorgen vanuit de kerk de ziekencommunie.  Er zijn speciale bijeenkomsten voor zieken in de kerk.