Restauratie pastorietuin Willibrordkerk

U hebt al diverse malen in ons parochieblad Drieluik kunnen lezen over de plannen voor  de herinrichting van de pastorietuin  in Vleuten en het plein voor de Willibrordkerk.

De pastorietuin heeft in de afgelopen jaren door diverse functionele aanpassingen ingeleverd op kwaliteit. In het door Landschapsarchitecten en door het parochiebestuur goedgekeurde herinrichtingsplan zijn verbeteringen opgenomen voor het plein van de kerk en de pastorietuin en een nieuwe ontsluiting van het kerkhof.

Willibrordkerk, Pastorietuin en Hekwerk samen Rijksmonument

Wat willen we verbeteren?

Het restauratieplan

Wat moet er nog gebeuren?

Fondsenwerving

Hoe kunt u meehelpen als vrijwilliger?

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Cor Tersteeg.

Werkgroep

De werkgroep renovatie/restauratie bestaat uit de volgende personen:

  • Otto de Rooij (voorzitter)
  • Corne van Overveld (landschapsarchitect)
  • Cor Tersteeg (secretaris)
  • André aan de Stegge (vertegenwoordiger parochiebestuur)
  • Ben Kemp (pastorietuin)