Restauratie pastorietuin Willibrordkerk

U hebt al diverse malen in ons parochieblad Drieluik kunnen lezen over de plannen voor  de herinrichting van de pastorietuin  in Vleuten en het plein voor de Willibrordkerk.

De pastorietuin heeft in de afgelopen jaren door diverse functionele aanpassingen ingeleverd op kwaliteit. In het door Landschapsarchitecten en door het parochiebestuur goedgekeurde herinrichtingsplan zijn verbeteringen opgenomen voor het plein van de kerk en de pastorietuin en een nieuwe ontsluiting van het kerkhof.

“Wat je doet voor jezelf is weg als je er zelf niet meer bent.

Wat je doet voor een ander blijft jouw nalatenschap.”

Aan dit project is onlangs ook aandacht besteed op door RTV Utrecht: Klik hier

Willibrordkerk, Pastorietuin en Hekwerk samen Rijksmonument

Wat willen we verbeteren?

Het goedgekeurde restauratieplan / inrichtingsplan

Wat is er al gedaan?

Wie hebben een donatie gegeven?

Kunt u helpen in het najaar nog de laatste plantvakken vol maken?

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Cor Tersteeg.

Werkgroep

De werkgroep renovatie/restauratie bestaat uit de volgende personen:

  • Otto de Rooij (voorzitter)
  • Corne van Overveld (landschapsarchitect)
  • Cor Tersteeg (secretaris)
  • André aan de Stegge (vertegenwoordiger parochiebestuur)
  • Jan Berndsen (vertegenwoordiger parochiebestuur)
  • Ben Kemp (pastorietuin)