Het goedgekeurde restauratieplan / inrichtingsplan

Het bureau Landschapsarchitecten van Corné van Overveld heeft op basis van knelpunten en toekomstige keuzes in samenspraak met het parochiebestuur een restauratieplan opgesteld.

Het plan

In het door Landschapsarchitecten opgestelde en door het parochiebestuur goedgekeurde herinrichtingsplan zijn verbeteringen opgenomen voor het plein van de kerk en de pastorietuin en een nieuwe ontsluiting van het kerkhof. Hierdoor kunnen veel van de huidige problemen worden opgelost

Bekijk het plan hier

Lees hier wat er al gedaan is.