Het restauratieplan

Het bureau Landschapsarchitecten van Corné van Overveld heeft op basis van knelpunten en toekomstige keuzes in samenspraak met het parochiebestuur een restauratieplan opgesteld. 

Het plan

In het door Landschapsarchitecten en door het parochiebestuur goedgekeurde herinrichtingsplan zijn verbeteringen opgenomen voor het plein van de kerk en de pastorietuin en een nieuwe ontsluiting van het kerkhof. Hierdoor kunnen veel van de huidige problemen worden opgelost.

Bekijk het plan hier

Lees hier: wat er nog moet gebeuren