Parochiële Caritas Instelling

Temidden van ons allen leven mensen van zo’n bescheiden inkomen dat zij in sommige gevallen in financiële nood raken, door zaken die zij niet altijd zelf in de hand hebben. U zult misschien denken dat er voor dergelijke situaties voorzieningen zijn.

Inderdaad, die zijn er. Maar die zijn niet in elke situatie toereikend om de ontstane problemen op te lossen. Ingeval alle wettelijke voorzieningen geen of niet voldoende financiële uitkomst bieden, is er in De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI genoemd.

pciDe PCI heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door:

  • aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen,
  • bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Caritas is dus meer dan het oplossen van geldelijke noden. Een eenmalige financiële bijdrage, hoe belangrijk en nodig die ook kan zijn, geeft geen structurele verbetering in een moeilijke leefsituatie. CARITAS is o.a. ook het verwijzen en begeleiden van hulpzoekenden die in contact willen komen met dienst- of rechtverlenende instanties zoals maatschappelijk werk, de gemeentelijke sociale dienst, etc.

Hulp nodig?

Wij bieden u:

• sociale betrokkenheid en een luisterend oor.

• materiële ondersteuning in noodsituaties

De PCI helpt mensen verder! Neemt u gerust contact op via pci@lichtvanchristus.nl

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan:

• door ons attent te maken op medemensen in nood

• door zelf hulp te vragen

• door uw bijdrage over te maken op Raborekening NL71RABO0140.8316.22 of NL54RABO0140.8968.21 t.n.v. PCI Licht van Christus

Nieuw bestuur in 2019

De PCI heeft sinds begin 2019 een nieuw bestuur. Lees hier het nieuwsbericht.

ANBI

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33618