Parochiële Caritas Instelling

Caritas, wat is dat?

Het woord caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ in het Latijn en dat betekent ‘kostbaar’. Het is de liefde van God voor de mensen, en de liefde van de mensen tot God, en tot elkaar. Dat is de christelijke naastenliefde.

Vanuit deze liefde helpt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) mensen, die in financiële of materiele nood verkeren.

Wanneer gemeentelijke of andere instanties geen hulp kunnen bieden, om welke reden dan ook, kan een beroep worden gedaan op de PCI. Wij bekijken dan samen welke hulp er in dat geval mogelijk is.

pci

De Parochiële Caritas Instelling biedt kortdurende financiële of materiele hulp aan mensen in nood binnen het hele gebied van de parochie, in dit geval de parochie Licht van Christus.

Onze parochie omvat het gebied van Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn en Haarzuilens.

Hulp nodig?

De financiële hulp kan nodig zijn in woonsituaties, bij opgroeiende kinderen, voor huisraad, bij achterstallige rekeningen, in situaties rondom gezondheid, scholing, enzovoort.

De buurteams van de gemeente Utrecht bieden hulp op al deze gebieden en meer. Soms lukt dat niet, en kan er een beroep gedaan worden op het kerkelijke hulpfonds van de PCI.

PCI Licht van Christus
Telefoon 06 833 420 37
pci@lichtvanchristus.nl

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan:

• door ons attent te maken op medemensen in nood

• door zelf hulp te vragen

• door uw bijdrage over te maken op Raborekening NL 54 RABO 0140 8968 21 t.n.v. PCI Licht van Christus

Nieuw bestuur in 2019

De PCI heeft sinds begin 2019 een nieuw bestuur. Lees hier het nieuwsbericht.

ANBI

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33618