Heilige Eucharistie

Elke zondag worden wij in de viering van de eucharistie uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd van de Heer.

Volwassenen en kinderen die hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan, delen samen in het Lichaam van Christus. De kleinere kinderen en volwassenen die niet ter communie gaan, maar wel naar voren willen komen, krijgen de zegen.

eucharistie kleiner formaat

Tijdens de communie naar voren gaan om een zegen te ontvangen

De laatste tijd zien we steeds vaker iemand, kind of volwassene, naar voren komen tijdens de communie die de handen voor de borst kruist. Vanwege vragen daarover hier een stukje uitleg.

Deelnemen aan de communie wil zeggen dat je helemaal deel hebt aan de gemeenschap van de r.k. kerk. Soms ben je er niet helemaal klaar voor om ter communie te gaan. Je hebt nog niet het Doopsel ontvangen of niet de voorbereiding voor de Eerste Communie gedaan. Dit geldt meestal voor de kleinere kinderen.
Zij kunnen dan toch naar voren komen en de zegen ontvangen tijdens de communie. Ze hebben zo het gevoel dat ze er toch helemaal bij horen.
Of je bent gedoopt, maar je behoort tot een andere kerk. Je bent getrouwd met iemand die r.k. is, en je vindt het fijn om af en toe samen naar de eucharistie komen. Communie vind je misschien een stap te ver omdat je niet helemaal in kunt stemmen met wat de r.k. kerk daarover leert en daarin beleeft. Dan kan het mooi zijn om toch de zegen te ontvangen op de plek van de communie.

Zegen Susanna HüsstegeHet kan ook zijn dat je je innerlijk geremd voelt, omdat je iets ergs hebt gedaan of daarmee hebt ingestemd. Je loopt met schuldgevoelens rond. Dan voelt het vaak niet oprecht om de communie te ontvangen. Een zegen ontvangen in plaats van de communie kan dan een tussenstap zijn naar weer helemaal mee doen.
Helaas zijn er nogal wat lieve mensen die niet meer naar de kerk komen, omdat zij het voor hun gevoel in Gods ogen verbruid hebben of in eigen ogen niet heilig genoeg zijn. Jammer. Want de kerk staat altijd voor iedereen open. En Onze Lieve Heer vergeeft graag je als je oprecht spijt hebt.
We hebben ook een waardevol teken daarvoor zodat je niet hoeft te twijfelen. De biecht. Verzoek de priester om een biechtgesprek. In de Mariakerk kun je elke vrijdag biechten na de eucharistieviering van 09:00 uur, maar ook op andere momenten als er een priester beschikbaar is. Ook in de Willibrordkerk. Maar je bent vrij om elders biechten. Dan voel je je onbelemmerd om met vreugde weer de communie te ontvangen.

Maar soms speelt er iets heel anders dat je doet besluiten niet ter communie gaan. Je komt van uit een andere land en cultuur waar het niet gewoon is dat je altijd ter communie gaat, ook al vier je altijd de Mis mee. Of je vindt de Communie te bijzonder om elke viering te communiceren ook al weet je dat de Heer je zelf uitnodigt. Je wilt niet dat het een sleur wordt.
Je kunt dan prima in de bank blijven zitten, want je kunt ook geestelijke communiceren met Jezus Christus. Hij kent je. Maar als je het niet prettig voelt, om op je plaats te blijven, mag je ook altijd naar voren komen voor een zegen. Een zegen is ook waardevol. Als je wel graag gewoon in de rij wilt staan maar niet de communie ontvangen kun je de priester/of diegene die de communie uitdeelt, de zegen vragen. Je hoeft dit niet te zeggen, maar je kunt dit aangeven door je handen te kruisen op je borst.

 

Tijdens de viering bidden we samen. We bidden voor intenties van de parochie, de katholieke kerk, actuele gebeurtenissen, maar ook eigen intenties. Voor de zondagvieringen zijn uw persoonlijke misintenties op te geven. Deze misintenties worden voorgelezen door de lector. Je kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier:

aanvraag misintentie