KBO Leidsche Rijn

KBO logoKatholieke Bond van en voor Ouderen Leidsche Rijn

Een oudere met geheven armen die een dak ondersteunt.
Het dak geeft aan de oudere beschutting, bescherming en veiligheid.
De oudere die ook zelf het dak ondersteunt en opkomt voor zijn of haar belangen.                                                                                                       

De Katholieke Bond van en voor Ouderen afdeling Leidsche Rijn telt bijna 650 leden en beslaat de  hele regio Leidsche Rijn inclusief Vleuten, De Meern, Haarzuilens en de plaatsen Montfoort en Harmelen en richt zich op de 50+ers in deze regio.

KBO Leidsche Rijn is één van de afdelingen, die deel uitmaakt van Provinciale KBO, die op haar beurt één van de bonden is van de landelijke Unie KBO, gevestigd in Utrecht.

De landelijke Unie KBO is in 2017 een samenwerking aangegaan met de PCOB, de Protestant Christelijke bond voor Ouderen. Om zo samen met ruim een kwart miljoen leden een vuist te kunnen maken om op te komen voor de belangen voor de senioren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht.

Daarnaast biedt de Unie KBO/PCOB hun leden diverse diensten, services en voordelen aan.

Voor meer informatie hierover: info@kbo-pcob.nl

KBO Leidsche Rijn heeft als speerpunt: Omzien naar elkaar.

Omzien, ondersteunen en ontmoeten zijn belangrijke thema’s in onze afdeling.

Onze afdeling komt op voor de belangen van de senioren in de ruimste zin van het woord en organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor de gezelligheid maar zeker ook op gebied van pastoraal, zingeving en ondersteuning.

U vindt dit terug in ons jaarprogramma, te vinden op de website van KBO Provincie Utrecht: www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/leidscherijn

Als lid van de KBO ontvangt u 10x per jaar het blad ‘KBO/PCOB Magazine’ dat wordt uitgegeven door de Unie KBO/PCOB en het blad INFO van onze eigen afdeling.

Het lidmaatschap van de KBO Leidsche Rijn voor 2023 bedraagt € 27,50 per persoon, per jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van KBO Leidsche Rijn: secretariaat@kboleidscherijn.nl

Daarna kunt u voor informatie terecht op eerder genoemde website: https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/leidsche-rijn/