KBO Leidsche Rijn

KBO logoKatholieke Bond van en voor Ouderen Leidsche Rijn

Een oudere met geheven armen die een dak ondersteunt.
Het dak geeft aan de oudere beschutting, bescherming en veiligheid.
De oudere die ook zelf het dak ondersteunt en opkomt voor zijn of haar belangen.

De Katholieke Bond van en voor Ouderen afdeling Leidsche Rijn komt op voor de belangen van de senioren in de ruimste zin van het woord en organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor gezelligheid maar zeker ook op het gebied van pastoraal, zingeving en ondersteuning. De senioren staan in het middelpunt. KBO Leidsche Rijn  beslaat de gehele regio Leidsche Rijn inclusief Vleuten, De Meern, Haarzuilens en de plaatsen Harmelen en Montfoort en richt zich op de 50+ers in deze regio.
KBO Leidsche Rijn met haar 900 leden, is één van de negentien afdelingen die deel uit maakt van de Provinciale KBO Utrecht met zo’n 10.000 leden, die op haar beurt één van de elf bonden is van de landelijk Unie KBO in ‘s-Hertogenbosch.

De Unie KBO is met ruim 200.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.uniekbo.nl

Als lid van de KBO ontvangt u 10x jaar het blad ‘Nestor’ dat wordt uitgegeven door de UNIE KBO in ’s Hertogenbosch, terwijl de afdeling KBO Leidsche Rijn eveneens 10x per jaar een eigen INFO blad uitgeeft.KBO1

Het lidmaatschap voor 2015 van de KBO Leidsche Rijn bedraagt € 21,00 per persoon, per jaar.

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris (per 1 mei 2015)
Mevr. Nanny de Smit
Wolweverslaan 56
3454 GM De Meern
Tel. 030-6665013
E-mail: n.desmit@casema.nl

Het jaarprogramma 2017 vindt u hier: Activiteitenprogramma KBO Leidsche Rijn 2017

U kunt ook informatie vinden op:

http://www.kbo-leidscherijn.nl KBO Leidsche Rijn
http://www.kboprovincieutrecht.nl KBO provincie Utrecht
http://www.uniekbo.nl Unie KBO Den Bosch

KBO2