Senioren Leidsche Rijn (voorheen KBO Leidsche Rijn)

Op 24 november is de naam KBO Leidsche Rijn gewijzigd in Senioren Leidsche Rijn. Wel blijven we aangesloten bij KBO Provincie Utrecht.

Een nieuwe naam voor een zeer actieve vereniging.

Wat niet is gewijzigd is het hoofdthema van onze seniorenbond.

Omzien naar elkaar, ondersteunen en elkaar ontmoeten blijven de belangrijkste thema’s van onze afdeling.

Senioren Leidsche Rijn is de vereniging voor alle 50-plussers die:

  • gezellige contacten met plaatsgenoten op prijs stellen;
  • deel willen blijven uitmaken van de samenleving, ook als de leeftijd of lichamelijke ongemakken dat moeilijk maken;
  • het heerlijk vinden, dat, ondanks dat zij zelfredzaam moeten zijn, er een dagje uit of vakantie mogelijk is, zonder dat zij zelf alles te moeten uitzoeken en regelen,
  • op de hoogte willen blijven van de snelle veranderingen in de maatschappij en graag hun zelfstandigheid willen behouden;
  • naast gezelligheid houden van cultuur, van discussiëren over zingeving en ondersteuning.

Bent u geïnteresseerd in onze afdeling, waarvoor de jaarcontributie €27,50 bedraagt, neem dan contact op met het secretariaat van Senioren Leidsche Rijn.

Onze secretaris, Tineke Willemsen, geeft u alle informatie en kan u ons blad, de INFO doen toekomen, waarin ook alle informatie zoals activiteiten en het aanmeldingsformulier vermeld staat.

Haar e-mailadres is secretariaat@seniorenlr.nl

Of kijk op onze website www.seniorenlr.nl

Graag tot ziens bij uw seniorenbond.