KBO Leidsche Rijn

KBO logoKatholieke Bond van en voor Ouderen Leidsche Rijn

Een oudere met geheven armen die een dak ondersteunt.
Het dak geeft aan de oudere beschutting, bescherming en veiligheid.
De oudere die ook zelf het dak ondersteunt en opkomt voor zijn of haar belangen.                                                                                                       

De Katholieke Bond van en voor Ouderen afdeling Leidsche Rijn telt bijna 800 leden en beslaat de  hele regio Leidsche Rijn inclusief Vleuten, De Meern, Haarzuilens en de plaatsen Montfoort en Harmelen en richt zich op de 50+ers in deze regio.

KBO Leidsche Rijn is één van de afdelingen, die deel uitmaakt van Provinciale KBO, die op haar beurt één van de bonden is van de landelijke Unie KBO, gevestigd in Utrecht.

De landelijke Unie KBO is in 2017 een samenwerking aangegaan met de PCOB, de Protestant Christelijke bond voor Ouderen. Om zo samen met ruim een kwart miljoen leden een vuist te kunnen maken om op te komen voor de belangen voor de senioren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht.

Daarnaast biedt de Unie KBO/PCOB hun leden diverse diensten, services en voordelen aan.

Voor meer informatie hierover: info@kbo-pcob.nl

KBO Leidsche Rijn heeft als speerpunt: Omzien naar elkaar.

Omzien, ondersteunen en ontmoeten zijn belangrijke thema’s in onze afdeling.

Onze afdeling komt op voor de belangen van de senioren in de ruimste zin van het woord en organiseert vele activiteiten, zowel cultureel als voor de gezelligheid maar zeker ook op gebied van pastoraal, zingeving en ondersteuning.

U vindt dat ook terug in ons jaarprogramma. Vanwege Corona en het feit dat daardoor vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden, wijzigen of reservering behoeven, kunt u dit vinden op onze  eigen website http://kbo-leidscherijn.nl. Op deze site proberen we zo actueel mogelijk te zijn.

Als lid van de KBO ontvangt u 10x per jaar het blad ‘KBO/PCOB Magazine’ dat wordt uitgegeven door de Unie KBO/PCOB en het blad INFO van onze eigen afdeling.

Het lidmaatschap van de KBO Leidsche Rijn voor 2021 bedraagt € 27,50 per persoon, per jaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Mevr. Nanny de Smit-van Breukelen. Zij is te bereiken via:

Telefoon: 030-6665013

E-mail:  n.desmit@casema.nl

Adres: Wolweverslaan 56, 3454 GM.  De Meern

Ook vindt u informatie op: