Koren

Koren in Vleuten en De Meern

Er is wat koren betreft voor ieder wat wils: er zijn in de parochie koren voor volwassenen, voor jongeren, voor kinderen en er zijn voorzangers. Hieronder vind je over een aantal koren informatie en de contactpersonen. Dan weet je wie je kan benaderen als je interesse hebt.

Caeciliakoor (Vleuten)

Het Caeciliakoor bestaat uit ruim 26 mannen en vrouwen. Het repertoire bestaat uit Gezangen voor Liturgie en andere Nederlandstalige liederen.
Het koor zingt meestal in de eucharistie op de zondagmorgen en af en toe op de zaterdagavond in de Willibrordkerk en tijdens één van de vieringen op Hoogfeesten.

De geschiedenis van het koor gaat terug tot de inwijding van de Willibrordkerk. Van een herenkoor dat uitsluitend Gregoriaans zong, veranderde het in 1970, als gevolg van vernieuwing in de liturgie, in het gemengde koor dat het nu nog steeds is.

Caecilia repeteert op maandagavond om 20.00 uur in de kerk of Kerkestein. Dirigent en organist is Jos Post.

Vragen? Nol Gresnigt 030-6771671 of  0626929814.

St. Caecilia of Schola

Het koor repeteert elke maandagmiddag in de Mariakerk 14.00-15.00uur.

De dirigent is Vincent Doek. vmd@ziggo.nl
Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit de Gregoriaanse vaste en wisselende gezangen.

Sint Caecilia is de naam van het oudste koor van onze parochie. Haar geschiedenis is meer dan honderd jaar oud en haar wortels liggen in de voormalige r.-k. kerk aan de Stadsdam aan de Rijksstraatweg.

Het koor bestaat uit ongeveer 8 mannen. Deze zingen als schola eenmaal per maand op zaterdagavond of zondagmorgen tijdens de eucharistie. En bijvoorbeeld ook op de 2e Kerstdag, 2e Paasdag, Allerheiligen. Bekijk hieronder een filmpje van dit koor:

Willibrordkoor (Vleuten)

Het koor repeteert op vrijdagmiddag van 14.30-16.30 in Kerkestein.  Dirigent en organist is Vincent Doek

Het Willibrordkoor bestaat uit ruim 20 mannen en vrouwen. Het repertoire is Nederlandstalig. Het koor zingt tijdens de eucharistievieringen op de zaterdagavond. En tijdens één van de vieringen op Hoogfeesten in de H. Willibrordkerk waaraan het zijn naam ontleent.

De oorsprong van het koor ligt in het jaar 1967. Toen ontstonden de eucharistievieringen op zaterdagavond. Voor die tijd waren avondmissen niet mogelijk vanwege de nuchterheidsbepalingen die voorschreven dat men nuchter ter communie diende te gaan. D.w.z. na 00.00 uur niets meer eten of drinken. Als gevolg daarvan werd de eucharistie altijd ’s morgens gevierd. Het Willibrordkoor zingt nog steeds elke zaterdagavond tijdens de eucharistie.

Singhet die Mare (De Meern)

Singhet die Mare is een gemengd koor voor volwassenen, verbonden aan de Mariakerk van de parochie “Licht van Christus” en telt op dit moment 40 leden.

Het koor is in 1969 opgericht op initiatief van pastoor Vaessen. Door invoering van de Nederlandse taal in de liturgie ontstond behoefte aan Nederlandse muziek ter ondersteuning van de vieringen. Het repertoire van Singhet die Mare is veelzijdig. Naast meerstemmige Nederlandse missen en gezangen staat ook muziek van klassieke en moderne componisten op het repertoire. De naam van het koor verwijst naar de verkondiging van de Blijde Boodschap én naar het riviertje de Mare, waarnaar De Meern is genoemd.

Het koor verzorgt ongeveer drie maal per maand in het weekend en op hoogfeesten de muzikale ondersteuning van de eucharistie in de Mariakerk in De Meern. Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Mariakerk in De Meern.

Dirigent is Vincent Doek, organiste is Karin van der Helm – Brinkhof.

Nieuwe leden (vooral mannen) zijn van harte welkom. Kom eens vrijblijvend naar de repetitie en vraag dan naar Vincent Doek of naar een van de bestuursleden.

Secretariaat: Gerda Zorn, e-mail: gerdazorn@hetnet.nl.

Kijk ook eens hier:  Singhet die Mare 50 jaar een koor.

Op 29 september 2019 hebben wij, het Gemengd zangkoor Singhet die Mare, ons 50 jarig bestaan gevierd.  Voor een verslag en wat leuke foto’s klik op deze link

Uriël  (een koor voor iedereen) De Meern

Uriël is een koor met voor elk wat wils. Natuurlijk zingen we – minimaal 1 keer per maand – overwegend tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur in de Mariakerk in De Meern. Een enkele keer zingen wij ook bij andere gelegenheden. Zo zingen wij 1 keer per jaar in het Antonius Ziekenhuis.

De repetities zijn gezellig en serieus tegelijk. Omdat iedereen zich met overgave inzet, geeft elke repetitie en elke dienst grote voldoening.
We merken keer op keer ook dat vele kerkgangers plezier, kracht en moed putten uit de gezongen teksten. Ons repertoire is uiteenlopend, van traditioneel tot experimenteel. Nieuw repertoire komt veelal van tegenwoordige componisten, tekstdichters en arrangeurs.
Het koor is is opgericht in 1985. Enkele leden vormen het combo en begeleiden het koor op orgel, gitaar en dwarsfluit..

Natuurlijk is ± 40 leden een zeer respectabel aantal, maar het koor mag best groter worden. Graag zelfs! Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom. Iedereen in de leeftijd van 21 tot 50 jaar kan lid worden en natuurlijk vooral de mensen die er ooit al aan dachten om dit te doen, maar tot op heden de stap nog niet hebben genomen. Kom gerust eens – geheel vrijblijvend – binnen lopen tijdens een repetitie en kijk en luister of ons koor aan jouw verwachtingen voldoet. Uriël is een koor voor iedereen die graag zingt en zijn/haar stemgeluid wil laten klinken.

Waar en wanneer?

Het koor repeteert elke maandagavond van 20.15 tot 22.15 uur in de Mariakerk en soms in het parochiële centrum “De Schalm” Oranjelaan 10.

Behalve in de zomerperiode vanaf 2 juli 2019. Op 2 september 2019 beginnen de repetities weer.

Het koor staat onder leiding van dirigent Peter Besemer
Voor alle inlichtingen : secretaris Uriël, mailadres zangkooruriel@gmail.com.

Bezoek ons ook eens op onze facebookpagina zangkoor uriel.