Verzoening / Biecht

Monument van vergeving

Het sacrament van verzoening of biecht wordt wel het “vergeten sacrament” genoemd.
Velen kennen dit sacrament niet uit eigen ervaring. Dat is jammer, want het is een kostbaar geschenk aan de geloofsgemeenschap.
Jezus Christus heeft de kerk de macht en de bevoegdheid gegeven om zonden te vergeven. Ze mag deze vergeving aan iedereen telkens verkondigen op grond van Gods liefde. Maar ze mag deze vergeving ook aan een mens persoonlijk voltrekken wanneer hij of zij daar om vraagt.

Waarom?

Wanneer je iets heb gedaan waardoor in je eigen beleving de relatie met God beschadigd of verbroken is, kun je verlangen naar herstel van die relatie. Je voelt je bezwaard en je wilt weer gewoon leven als een vrij mens, als een kind van God. Wanneer je dan in aanwezigheid van een priester tegenover God uitspreekt dat je spijt hebt, ontvang je onder handoplegging vergeving. Zo richten God en jij samen een monument op in je geest waardoor je niet steeds weer last hebt van je vroegere misstap. Het verleden kan niet teruggedraaid worden, maar het laat je wel met rust. Je mag weer herademen en positief in het leven staan en met een oprecht hart deelnemen aan de geloofsgemeenschap.

Hoe?

Het kan een belemmering zijn om te vragen om het sacrament van verzoening, omdat je niet weet hoe het “in zijn werk gaat”. Wees niet bezorgd. De priester helpt je erbij als een goede vriend

Bij wie?

De eigen priester is altijd bereid om het sacrament van verzoening toe te dienen.
Soms ziet iemand er tegen op, bijvoorbeeld uit schaamtegevoel, om bij de eigen pastoor te gaan biechten. Daarom kun je ook naar een priester in een naburige parochie gaan.
Soms kan tijdens een bezoek aan een kerk in de vakantie het verlangen opkomen om schoon schip te maken. Een bedevaart is ook een gelegenheid die kan uitnodigen tot biechten. De een priester aanwezig is zal hij graag aan het verzoek voldoen. Overigens heeft elke priester natuurlijk ambtsgeheim.

 

Biechtgelegenheid

Elke vrijdagochtend is er na de eucharistie van 09:00 uur in de Mariakerk gelegenheid om te biechten. Je kunt ook voor of na een viering in de kerk de priester van dienst even aanklampen en zien of er direct een mogelijkheid is.