Geloofsgemeenschappen

Rondom de Mariakerk (O.L.V. ten Hemelopneming)

De geloofsgemeenschap rond de Maria kerk biedt een bloeiende aanblik

Oorspronkelijk was zij een zelfstandige eeuwenoude parochie in Ouderijn, die voornamelijk bestond uit boeren,  hun personeel en de nodige middenstanders. Een hartelijke en hechte samenleving. Eind jaren zestig werd de bevolking verdubbeld door de komst van vele bewoners uit andere streken die kozen voor deze plaats in het oksel van het verkeersplein Oudenrijn, uitvalsbasis naar de rest van het land.
Deze mixture van plattelanders en forenzen zorgde voor een buitengewoon veelkleurige gemeenschap in De Meern, die door iedereen als rijkdom werd ervaren.
Er was een goed evenwicht tussen saamhorigheid en elkaar de ruimte geven, tussen vernieuwing en behoud van wat goed is, tussen geloof en leven.
In de afgelopen jaren zijn vele duizenden nieuwe bewoners in De Meern en de nieuwe wijken rondom komen wonen.
Als ze met de geloofsgemeenschap hier te maken krijgen ervaren ze het bestaan van deze levende kerk hier als een wonder Ze sluiten zich graag een en hopen iets mee te mogen beleven van het unieke karakter van deze gemeenschap. En ze willen graag hun steentje daar zelf ook aan bijdragen.
De Meern heeft heeft niet een echt opvallend historisch centrum, maar ze heeft dankzij de parochie wel een hart dat vol warmte en geloof is.

Rondom de Willibrordkerk

Meer dan duizend jaar is het geloof in Vleuten doorgegeven van generatie op generatie. Vermoedelijk nog veel langer. Dat is iets om trots op te zijn. En dat zijn de parochianen in Vleuten ook.
De spits van de Willibrordkerk is een perfect beeld van dat fiere geloof.
Maar er is geen sprake van dat de Vleutense gelovigen buiten hun schoenen lopen. Doe maar gewoon lijkt de lijfspreuk van velen. Geen grote woorden, maar eenvoudige daden van geloof en liefde in het leven van alle dagen. Iets voor elkaar over hebben. Dat kenmerkt de geloofsgemeenschap rond de Willibrordkerk. Een vitale kerk met een hartelijke uitstraling.
In korte tijd verandert heel de samenstelling van de bevolking van Vleuten en omgeving. De gemeenschap van boeren en tuinders verstedelijkt in razendsnel tempo. Waar tot onlangs nog uitgestrekte groene weilanden waren ligt nu de wijken Terwijde en Leidsche Rijn-Centrum. Aan de andere kant de wijk Vleuterweide met 30.000 inwoners.
En het idyllische Haarzuilens mag niet over het hoofd gezien worden.

Hoe kunnen we deze nieuwe bewoners betrekken bij de geloofsgemeenschap? Hoe kunnen we de oorspronkelijke bewoners het gevoel geven dat ze geen vreemden geworden zijn in eigen huis? Hier ligt de grote uitdaging van de Willbrordgeloofsgemeenschap voor de komende jaren. Iedereen die mee wil doen, mee wil denken, mee wil geloven in en rond de Willibrordkerk is hartelijk welkom.