Parochieblad Drieluik

Drieluik is het contactblad van de parochie Licht van Christus en heeft een oplage van ca. 4000. Het blad wordt gratis verspreid op alle adressen die in de parochieadministratie zijn opgenomen. Aan nieuwe parochianen wordt eerst gevraagd of Drieluik gewenst is. De kosten worden betaald uit de opbrengst van de advertenties en donaties van de lezer.

DRIELUIK okt-nov 2018 web

Hieronder vind je enkele oudere nummers van Drieluik. Klik op de link om de pdf te openen.

DRIELUIK sept-okt 2018

DRIELUIK aug.-sept 2018

DRIELUIK juni-juli 2018

Drieluik mrt-april 2018 WEB

Drieluik jan-febr 2018 WEB

Drieluik dec17-jan18 WEB

Drieluik nov-dec 2017 WEB

Redactie

Algemeen redactie emailadres:
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
tel. 030-6774571
drieluik@lichtvanchristus.nl

Cöordinatie en distributie

Parkwijk/Langerak/Veldhuizen/Het Zand en De Meern: Piet en Ria Voskuilen
Terweide en Leidsche Rijn Centrum: Frans Miltenburg (tijdelijk)
Vleuterweide, Haarzuilens en Vleuten: Nel van Rooijen

Druk

Drukkerij van Rooijen, Vleuten
http://www.drukkerijvanrooijen.nl

Donaties Drieluik

Vrijwillige bijdragen gaarne overmaken op NL52 RABO 0154 547 085 t.n.v. Drieluik Parochie Licht van Christus.