Parochieblad Drieluik

Drieluik is het contactblad van de parochie Licht van Christus en heeft een oplage van ca. 4000. Het blad wordt gratis verspreid op alle adressen die in de parochieadministratie zijn opgenomen. Aan nieuwe parochianen wordt eerst gevraagd of Drieluik gewenst is. De kosten worden betaald uit de opbrengst van de advertenties en donaties van de lezer.

Drieluik-jan-feb 2020 web

Hieronder vind je enkele oudere nummers van Drieluik. Klik op de link om de pdf te openen.

Drieluik nov-dec 2019 web

Drieluik sept-okt 2019 WEB

Drieluik aug-sept 2019 web

Drieluik juli-aug 2019 web

DRIELUIK juni-juli 2019 web

Redactie

Algemeen redactie emailadres:
Pastoor Ohllaan 36, 3451 CC Vleuten
tel. 030-6774571
drieluik@lichtvanchristus.nl

Cöordinatie en distributie

Parkwijk/Langerak/Veldhuizen/Het Zand en De Meern,
Terwijde en Leidsche Rijn Centrum: : Piet en Ria Voskuilen
Vleuterweide, Haarzuilens en Vleuten: Nel van Rooijen

Druk

Drukkerij van Rooijen, Vleuten
http://www.drukkerijvanrooijen.nl

Donaties Drieluik

Vrijwillige bijdragen gaarne overmaken op NL52 RABO 0154 547 085 t.n.v. Drieluik Parochie Licht van Christus.