Ziekenbezoek

Leden van de Werkgroepen Ziekenhuisbezoek brengen gaarne bezoek aan de zieken in het ziekenhuis.

Vanwege de wet op de privacy mogen ziekenhuis niet meer automatisch aan de kerken doorgeven welke zieken uit hun gemeenschap in het ziekenhuis zijn ogenomen. Wordt u in het ziekenhuis opgenomen en stelt u op prijs op een bezoekje door vrijwilligers of pastores, laat dit dan zelf even eten.

Als u niet zelf ziek bent, maar u weet dat iemand in het ziekenhuis verblijft die misschien naar een bezoekje vanuit de parochie uitziet, laat dit dan weten. Uiteraard in overleg met de betrokken zieke zelf.

Contactinformatie ziekenhuisbezoek

Contactpersoon in Vleuten is mevrouw T. van Zanten, telefoon 030- 6772281.
Contactpersoon in De Meern is  mevrouw T. Bosch, telefoon 030-6662428.

Opgave van zieken in het ziekenhuis kan gedaan worden aan het pastoraal centrum via e-mail: pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl of telefonisch via 030-6774571.

Bezoek aan zieken thuis

Wanneer u ziek bent en u stelt bezoek van een pastor of vrijwilliger op prijs, laat dit dan weten via ons Pastoraal Centrum:
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl of tel. telefonisch via 030-6774571.