Geboorte

De geboorte van een kind is een ongelofelijk wonder en een reden tot grote blijdschap. Het is voor veel ouders ook een diep religieuze ervaring, want leven mogen doorgeven is onvergelijkbaar met iets anders. Je wilt de blijdschap delen met velen, de grootouders, familie, vrienden, collega’s, buren. Je geeft het kind aan bij de burgerlijke stand.

Geboortekaartje

Ook de parochie leeft graag mee. Stuur daarom een geboortekaartje naar het pastoraal centrum van de parochie.
Tijdens de eucharistievieringen in het weekend wordt dan de naam van je kind genoemd bij de voorbeden. Ook wordt de geboorte van je kind vermeld in het parochieblad Drieluik. Uiteraard wordt het kind ook ingeschreven in de parochieadministratie.

Roan-geboortekaartjeGeboortebezoek

Vanuit de parochie wordt, wanneer je dat op prijs stelt, een bezoekje gebracht.

Doop

We hopen dat je je pasgeboren kind ook na enige tijd wilt laten dopen. Door de doop wordt je kind daadwerkelijk opgenomen in de geloofsgemeenschap. Het krijgt te horen: jij, mensenkind, je bent ook een kind van God, een kind van het licht.