Doopvoorbereiding

Gezamenlijke doopvoorbereiding is een belangrijk moment geworden in de opbouw van de geloofsgemeenschap van nu. Ze is ook een stap in de begeleiding van de gezinnen op de weg daarna.

De voorbereiding op de doop bestaat uit één avond. Beide ouders zijn van harte welkom om deze avond samen mee te maken. De priester die de kinderen doopt, ontmoet een aantal ouders tegelijk en kan helpen bij de voorbereiding.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:Foto-doop-1_klein

  • naamgeving en dopen in de naam van God
  • waarom dopen/welke verwachting heb je?
  • symbolen van de doop
  • geloofsopvoeding in contact met anderen
  • wat verwacht je van de kerk?
  • wat verwacht je van God?
  • voorbereiden van de liturgie met de priester die doopt.

Eens per anderhalf jaar is er een terugkomavond met informatie over wat de parochie de ouders en de kinderen aanbiedt aan vieringen, activiteiten en hulp voor de geloofsopvoeding. Op deze avond (ongeveer een jaar na de doop) worden ook de doopschelpen aan de ouders meegegeven. De eerstvolgende bijeenkomst is wordt verwacht in april 2019.