Doopvoorbereiding

Gezamenlijke doopvoorbereiding is een belangrijk moment geworden in de opbouw van de geloofsgemeenschap van nu. Ze is ook een stap in de begeleiding van de gezinnen op de weg daarna.
De voorbereiding op de doop bestaat uit één bijeenkomst op zondag na de mis in de Willibrordkerk en duurt ongeveer een tot anderhalve uur. Beide ouders zijn van harte welkom om deze voorbereiding samen mee te maken.  Pastoor Peter Ambting begeleidt deze bijeenkomst, die gehouden wordt met de ouders van dopelingen in dezelfde maand.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:Foto-doop-1_klein

  • naamgeving en dopen in de naam van God
  • waarom dopen/welke verwachting heb je?
  • symbolen van de doop
  • geloofsopvoeding in contact met anderen
  • wat verwacht je van de kerk?
  • wat verwacht je van God?
  • voorbereiden van de liturgie .

Eens per anderhalf jaar is er een terugkomavond met informatie over wat de parochie de ouders en de kinderen aanbiedt aan vieringen, activiteiten en hulp voor de geloofsopvoeding. Op deze avond (ongeveer een jaar na de doop) worden ook de doopschelpen aan de ouders meegegeven. De laatste terugkomavond heeft plaatsgevonden in het najaar van 2022. Mocht u deze avond gemist hebben dan kunt u de doopschelp van uw kind ophalen op het pastoraal centrum. (ma-vr 09:00 uur-12:30 uur)