Wat willen we verbeteren?

We willen een zoveel als mogelijk in oude luister herstelde processietuin, een nieuwe route van de kerk naar het Kerkhof en het voorplein van de kerk in stijl met de omgeving en ingericht als ontmoetingsplein…

De pastorietuin heeft in de afgelopen jaren door diverse functionele aanpassingen sterk ingeleverd op kwaliteit. De kwaliteit, de gebruikte materialen en de inrichting van het voorplein van de kerk nodigen niet uit tot elkaar ontmoeten. Het intensievere gebruik van de Paddenaar door fietsers en wandelaars van en naar het winkelcentrum en de uitbreiding van de Willibrordschool met de noodunits zorgt voor onveilige situaties en verkeersproblemen. Door het extra aantal kinderen wordt er een langere periode buiten gespeeld en dat heeft weer zijn effecten op o.a. voorbij komende rouwstoeten die van de kerk naar het kerkhof gaan. Ontsluiting van Mortuarium en Kerkestein via de Pastorietuin.

Inventarisatie van de huidige situatie

Het is een drukte van belang in het gebied rondom de Willibrordkerk. Veel mensen wandelen en fietsen van en naar het winkelcentrum, kinderen worden naar school gebracht en opgehaald, er zijn activiteiten in Kerkestein, mensen bezoeken het kerkhof en al die mensen en activiteiten bij elkaar zorgen o.a. voor parkeerproblemen en onveilige verkeerssituaties. Buiten dat, nodigt de voorruimte voor de kerk niet uit om elkaar te ontmoeten.
De Pastorietuin heeft geen goede aansluiting op het kerkhof, Kerkestein en het Mortuarium en de paden zijn niet geschikt voor uitvaartstoeten. Kortom, er is genoeg te verbeteren!