Donateurs

Veel dank aan allen die hebben meegeholpen aan de realisatie van de restauratie van het Kerkplein en de Pastorietuin

Dankzij de gulle gaven van veel donateurs en de inzet van het Pastorietuin-team en het Kerkhof team is het gelukt voldoende budget te hebben voor het betalen van de gemaakte kosten.

Volgens planning gaan we dit najaar nog de laatste plantvakken vullen met rododendrons en struiken en ook worden een aantal bollen in de grond geplaatst. Zodat volgend voorjaar de tuin optimaal gevuld is en een grote bijdrage kan leveren aan een kleurrijke park-tuin waar het goed toeven is voor mens en fauna.

 

Wilt u een aantal rododendrons struiken of bollen doneren dan kan dat door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer Parochie Licht van Christus NL09 RABO 0367521059 o.v.v. restauratie pastorietuin.

Let op! Een donatie aan de pastorietuin is een gift aan een ANBI instelling. Deze gift kan u volgend jaar bij uw belastingaangifte opnemen onder de post “Giften” .

Lijst van donaties bijgewerkt tot maandagmorgen 30 juni 2020

   • De RK Broederschap van O.L. Vrouw heeft een bijdrage van € 35.000 beschikbaar gesteld. Voor meer info over de broederschap klik hier
   • Het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht ondersteunt de restauratie van de Pastorietuin met een subsidie van € 25.000,00
   • Comité Helpt Willibrord, N. van Rossum
   • Subsidie van het KFHeinfonds
   • Elise-Mathilde fonds
   • Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV
   • Corné van Overveld landschapsarchitecten BV
   • Natuur en milieu federatie Utrecht
   • De Rooij-Goes
   • De Haarse Gaard
   • A J van der Woude
   • van der Griendt
   • Erven v/d Brink
   • A A J Peek
   • M.M. Peek-van der Heijden
   • J T Hendriks en/of.O Deelstra
   • M.A. Vernooij-de Wit
   • Fiets nietjes Stadsbedrijven gemeente Utrecht
   • Mw W A M Claushuis-Bouwman Restauratie parochietuin
   • HOLST J L VD CJ restauratie pastorietuin
   • Mw. Wendel – restauratie pastorietuin
   • Hr. N. en mevr. I de Rijk
   • Hr. G. Janssen
   • Hr. B. Kemp
   • Mevr. M. Feijen
   • K. van ’t Klooster
   • Mvr. L en hr. O de Rooij
   • Hr. W. de Rooij
   • De heer en mevr. C en M van Overveld
   • Mevr A J M Pouw-Poelman
   • Dhr. T.W.M. Schevers
   • Team Pastorietuin
   • Team Kerkhof Vleuten
   • Mevr. B. van Nimwegen
   • N.A.M. van der Pijl
   • Hr GFC Vaccalluzzo, Mw E Hoogveld
   • W. Melissen eo M.J. van Zanten
   • De heer C W S Tjoeng en.Mevr K N Tjoeng-Lo
   • Mw C J J Oostrum
   • Hr H M en Mevr. M H Veldhuizen-vd Heiligenberg
   • Dhr H M v. d. Brom.Mw M E v d Brom-Boerkamp
   • M A J Scheepers
   • H.A.M. van Beers eo G.M.J. van Beers-Bunnik
   • Hr A I Onassis en/of.Mw J M Schluper
   • Hr J F Edixhoven e/o.Mw M L I Edixhoven-Schulte
   • C.J.J. van ’t Klooster eo W.J.M. Mercx
   • Hr J L G M Brand en/of.Mw M G Brand-Michorius
   • M B van Beynen
   • Mw M G Reinhard-Broekhuizen
   • T.J. de Goeij eo H.W. de Goeij-van Veen
   • St. Parochie Support Groep
   • Mw A M Schwering
   • C.P.A.A. van Engelen eo J.A.J. van Engelen-v.d.Berg
   • R.J. van ’t Klooster-v d Hengel eo A.W. van ’t Klooster