Hoe kunt u helpen?

 

  • Organiseer een actie en zamel geld in voor het vullen van de laatste plantvakken met o.a. Rhodendendrons en overige struiken en stort dat bedrag op de bankrekening van de Parochie Licht van Christus NL09 RABO 0367521059 o.v.v. restauratie pastorietuin. Let op! Een donatie aan de pastorietuin is een gift aan een ANBI instelling. Deze gift kan u volgend jaar bij uw belastingaangifte opnemen onder de post “Giften” .
  • Start een crowd funding.
  • Wilt u nadere informatie? Mail uw ideeën naar kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl

We zijn op zoek naar vrijwilligers groenvoorziening Kerkhof Vleuten!

Als u wel eens op het kerkhof van de Willibrordkerk komt, kunt u vaststellen dat dit er uitstekend bij ligt. Het parochiebestuur hecht er groot belang aan dat dit zo blijft. Een groepje enthousiaste actieve vrijwilligers zorgt hiervoor. In september gaat een vrijwilliger die dit een aantal jaren heeft gedaan er mee stoppen. Daarom zijn we naarstig op zoek naar versterking. Heb je groene vingers en vind je het leuk om een paar uur per week actief en zinvol bezig te zijn op het kerkhof en rondom de Willibrordkerk? Neem dan contact op met kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl