12e Willibrordlezing 7 november

Dinsdag 7 november om 20.00 uur in de H.Willibrordkerk te Vleuten.
De lezing wordt voorafgegaan door oecumenische vespers om 19.30 uur.
Spreker op deze oecumenische avond dit jaar is Dr. Anton ten Klooster, Universitair docent moraaltheologie in Tilburg, priester van het Aartsbisdom Utrecht en initiatiefnemer van een jaarlijks symposium over Willibrord.

De titel van de lezing luidt: Vensters op Willibrord; verbinden of verdelen?

U bent van harte uitgenodigd.